Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu

V týdnu od 24. do 28. února 2014 se na Katedře filozofie Ostravské univerzity v Ostravě konala série přednášek vzácného hosta, dr. Jiřího Holby, znalce buddhistického myšlení.

Jednotlivé přednášky se konaly v těchto termínech:

  • Filosofie střední cesty v buddhismu (středa 26. února 2014).
  • Buddhismus a současná věda (čtvrtek 27. února 2014).
  • Filosofické aspekty čchanového buddhismu (pátek 28. února 2014).

PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
PhDr. Jiří Holba, Ph.D. Jiří Holba pochází z Valašska. Zabývá se buddhismem, zejména jeho filosofickými, náboženskými a etickými aspekty. Vyučil se elektromechanikem v Brně, po absolvování vojenské presenční služby pracoval v letech 1974-1997 jako elektrikář, závozník, domovník, zahradník, dobrovolný pečovatel a topič. Studovat za minulého režimu nemohl a ani o to nestál. Od roku 1984 se účastnil soukromých bytových seminářů (přednášející M. Balabán, E. Bondy a M. Machovec). Po převratu v roce 1989 si začal dodělávat maturitu a zároveň začal studovat na Filozofické fakultě UK v Praze sanskrt. V roce 1992 maturoval, v roce 1995 ukončil studium na Filozofické fakultě. Od roku 1995 doktorské studium na FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor systematická filosofie, ukončeno v roce 2002, téma doktorské práce Diamantová sútra. V letech 1997-1998 stipendium švýcarské vlády na universitě v Lausanne. Od roku 1997 vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR. Od roku 2002 odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu
Přednášky dr. Jiřího Holby o buddhismu

 
Přednášky dr. Jiřího Holby se konaly v rámci projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy,
reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0108.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022