Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

  • Obrázek
  • Obrázek
vlevo vpravo
Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Katedra filozofie FF OU

Charakteristika katedry filozofie

Katedra filozofie nabízí bakalářské a magisterské navazující studium oboru Filozofie, bakalářské studium oboru Základy společenských věd, magisterské navazující studium Učitelství základů společenských věd a doktorské studium oboru Filozofie. Bakalářské a doktorské studium oboru Filozofie nabízí katedra v prezenční i v kombinované formě, studium dalších oborů zatím pouze v prezenční formě.

Katedra filozofie nabízí také možnost vykonání státní rigorózní zkoušky v oboru Filozofie.

Katedra rovněž zabezpečuje výuku společenskovědních disciplín (filozofie, etiky, logiky, ekonomie, politologie, biblistiky, judaistiky, religionistiky) pro všechny fakulty Ostravské univerzity.

Pracovníci Katedry filozofie reprezentují široký záběr výzkumných zájmů a aktivit. Členové katedry se zabývají různými etapami vývoje filozofie (antika, středověk, novověk, současná a postmoderní filozofie), specializují se také na různé filozofické disciplíny (metafyzika, logika, etika, estetika, politologie, religionistika, filozofie přírody, filozofie dějin) a zkoumají různé filozofické aspekty (etika medicíny, feminizmus, aplikovaná etika, interpretace uměleckých děl, biblistika, filozofie jazyka) a problémy současného světa. Další členové katedry se orientují na aplikovaný výzkum, či praktické uplatnění filozofie při analýze problémů regionu, rovnosti, spravedlnosti, dialogu a aktuálních problémů občanské společnosti a místní demokracie.

Katedra filozofie na Facebooku

Katedra filozofie na Twitteru


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 06. 2019

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub