OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Charakteristika katedry filozofie

Katedra filozofie nabízí bakalářské a magisterské navazující studium oboru Filozofie, bakalářské studium oboru Základy společenských věd, magisterské navazující studium Učitelství základů společenských věd a doktorské studium oboru Filozofie. Bakalářské a doktorské studium oboru Filozofie nabízí katedra v prezenční i v kombinované formě, studium dalších oborů zatím pouze v prezenční formě.

Katedra filozofie nabízí také možnost vykonání státní rigorózní zkoušky v oboru Filozofie.

Katedra rovněž zabezpečuje výuku společenskovědních disciplín (filozofie, etiky, logiky, ekonomie, politologie, biblistiky, judaistiky, religionistiky) pro všechny fakulty Ostravské univerzity.

Pracovníci Katedry filozofie reprezentují široký záběr výzkumných zájmů a aktivit. Členové katedry se zabývají různými etapami vývoje filozofie (antika, středověk, novověk, současná a postmoderní filozofie), specializují se také na různé filozofické disciplíny (metafyzika, logika, etika, estetika, politologie, religionistika, filozofie přírody, filozofie dějin) a zkoumají různé filozofické aspekty (etika medicíny, feminizmus, aplikovaná etiká, interpretace uměleckých děl, biblistika, filozofie jazyka) a problémy současného světa. Další členové katedry se orientují na aplikovaný výzkum, či praktické uplatnění filozofie při analýze problémů regionu, rovnosti, spravedlnosti, dialogu a aktuálních problémů občanské společnosti a místní demokracie.

Katedra filozofie na Facebooku

Katedra filozofie na Twitteru

facebook
rss
social hub