Nabídka studijních pobytů a kritéria pro zahraniční výjezdy

Univerzity na které můžete vyjet v rámci programu Erasmus+ na Katedře dějin umění a kulturního dědictví:

 • Queen ś University Belfast, UK
 • Trnava University in Trnava, Slovakia
 • University of Zadar, Croatia
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland
 • Instituto Politecnico do Porto, Portugal
 • Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Slovakia
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland

Kritériem výběru pro zahraničí výjezdy:

 • studijní výsledky
 • jazykové znalosti
 • dlouhodobá studijní aktivita
 • motivace pro výjezd
 • jazyková a obsahová správnost motivačních dopisů
 • studenti 1. ročníků bakalářských a navazujících oborů mají povinnost získat 20 ECTS kreditů za zimní semestr

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020