Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Dějiny umění [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Dějiny umění [CZ]navazující2 rokyprezenční
Dějiny umění - Památková péče se zaměřením na technické památky [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Dějiny uměníbakalářské
Český jazyk a literatura - Dějiny uměníbakalářské
Dějiny umění - Anglická filologiebakalářské
Dějiny umění - Český jazyk a literaturabakalářské
Dějiny umění - Filozofiebakalářské
Dějiny umění - Francouzská filologiebakalářské
Dějiny umění - Historiebakalářské
Dějiny umění - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Dějiny umění - Německá filologiebakalářské
Dějiny umění - Polská filologiebakalářské
Dějiny umění - Ruská filologiebakalářské
Dějiny umění - Sociologiebakalářské
Dějiny umění - Španělská filologiebakalářské
Filozofie - Dějiny uměníbakalářské
Francouzská filologie - Dějiny uměníbakalářské
Fyzika - Dějiny uměníbakalářské
Geografie - Dějiny uměníbakalářské
Historie - Dějiny uměníbakalářské
Latinský jazyk a kultura - Dějiny uměníbakalářské
Matematika - Dějiny uměníbakalářské
Německá filologie - Dějiny uměníbakalářské
Polská filologie - Dějiny uměníbakalářské
Ruská filologie - Dějiny uměníbakalářské
Sociologie - Dějiny uměníbakalářské
Španělská filologie - Dějiny uměníbakalářské
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglický jazyk pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Biologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Český jazyk a literatura pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Dějiny umění - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ -navazující
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ -navazující
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ -navazující
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ -navazující
Dějiny výtvarné kultury pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ -navazující
Francouzská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Geografie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Historie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Informatika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Matematika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Německá filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Pedagogika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Polská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Psychologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Ruská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Tělesná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Výtvarná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Základy společenských věd - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské