Charakteristika katedry dějin umění

Katedra dějin umění vzdělává studenty v oblasti dějin umění, kulturních dějin a historie a ochrany průmyslového dědictví. Vědecká činnost členů katedry je soustředěná na obecné dějiny umění, umění regionu, památkovou péči, udržitelný rozvoj průmyslového dědictví, publicitu kulturního dědictví, urbánní antropologii a kulturní dějiny regionu v období procesu modernizace.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 03. 2017