Pohyblivý svátek čtení / A Moveable Reading Fest

Pohyblivý svátek vznikl jako prostor pro prezentaci umělecké tvorby studentů Filozofické fakulty OU. Současně by měl vést k jejich inspirativnímu setkávání a lepšímu poznávání napříč ročníky i katedrami. Vznikl z vnitřní potřeby studentů, vychází vstříc jejich představám a opírá se především o jejich aktivitu.

Máte-li chuť sami číst (vlastní tvorbu, své překlady), interpretovat / recitovat umělecký text, hrát (divadlo, muziku), vystavovat etc., stačí říct (nebo napsat: ).

Archiv Pohyblivého svátku

Pohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čteníPohyblivý svátek čtení