Mezinárodní vědecká konference Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu, 4.-5. září 2007

Státní vysoká škola odborná v Ratiboři a Ostravská univerzita v Ostravě

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci:

Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu,

která se  koná ve dnech 4.–5. září 2007 v Ratiboři (Racibórz)

Tematické okruhy konference:

  1. Česká literatura a její vazby (genetické, tematologické) k jiným národním literaturám.
  2. Typologie literárních žánrů, jejich vývoj a proměny v české literatuře z komparativního hlediska.
  3. Evropské kulturněhistorické procesy a česká literatura.
  4. Proměny v českém jazyce z hlediska současnosti i minulosti, kontakty češtiny s evropskými jazyky.
  5. Způsoby obohacování slovní zásoby v českém jazyce se zřetelem na jejich evropský původ.
  6. Kulturémy v českém jazyce a pojem evropský lingvoareál.

Pokud projevíte zájem o naši konferenci, žádáme Vás, abyste vyplněnou závaznou přihlášku zaslali organizátorům konference do 30. dubna 2007. Program konference Vám oznámíme začátkem června. Jednacími jazyky budou čeština a polština.

Účastníci budou platit pouze konferenční poplatek ve výši 1000 Kč, který mohou uhradit na místě (u prezentace účastníků). Pořadatelé zajistí účastníkům v rámci konferenčního poplatku nocleh, stravování, kulturní program a dopravu z Ostravy do Ratiboře a zpět autobusem. Podrobné informace o ubytování, stravování a kulturním programu zašleme spolu s programem konference.

Počítáme s publikací přednesených referátů, a proto žádáme, abyste svůj příspěvek v rozsahu do 10 stran (plus anglické nebo německé resumé – do 1/2 stránky), v běžném textovém editoru (např. v editoru Word), odevzdali nejpozději v době konání konference na disketě spolu s vytištěným zněním svého příspěvku.

prof. dr hab. Mieczysław Balowski, prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Přihláška ke stažení


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2017