Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil

obálkaPetr Bezruč – bard prvý, co promluvil. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018.
ISBN 978-80-7599-004-4

Publikace přináší příspěvky z konference Petr Bezruč – bard prvy, co promluvil, pořádané v rámci festivalu Bezručova Opava Slezským zemským muzeem – Památníkem Petra Bezruče a katedrou české literatury a literární vědy FF OU. Příspěvky se soustřeďuji zvláště na druhy život básníka a jeho díla, týkají se jeho reflexe, vlivu ve výtvarném uměni, hudbě, divadelnictví a cizojazyčných literaturách, edice Slezských písní, bezručian v paměťových institucích a vlivu na společnost z hlediska historického a jazykového.


Obsah

 • Petr Hruška: Místo úvodu – projev nad hrobem Petra Bezruče 15. září 2017
 • Jiří Svoboda: Jubilejní zastavení nad Petrem Bezručem
 • Zdeněk Smolka: Petr Bezruč plný záhad
 • Michal Kosák – Jiří Flaišman: K současné vydavatelské situaci díla Petra Bezruče
 • Dana Hučková: K recepcii Petra Bezruča v kontexte slovenskej modernistickej literatúry
 • Radek Malý: Bezručovská inspirace u německy píšících básníků z Čech a Moravy
 • Špela Sevšek Šramel – Jana Šnytová: Poznámky k překladu Slezských písní do slovinštiny
 • Pavla Bergmannová: Petr Bezruč divadelní
 • Lenka Rychtářová: Bezručovská kolekce výtvarných děl ze sbírky Břetislava Pračky
 • Markéta Haničáková: Reflexe Bezručovy poezie ve světle hudebních děl skladatelů 20. a 21. století
 • Jiří Šíl: Historický vývoj a současný stav sbírkového fondu Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea
 • Martin Jemelka: Petr Bezruč a meziválečné ostravské dělnické milieu: básníkovo dílo napříč třídami, konfesemi a politickými stranami
 • Markéta Mercová: Korespondence Petra Bezruče s Jindřichem Spáčilem ve sbírkách Muzea Kroměřížska
 • Helena Macurová: Petr Bezruč ve sbírkách Muzea Těšínska
 • Kateřina Janásová: Bezručovské sbírky v Muzeu Beskyd
 • Jaroslav David – Jana Davidová Glogarová: Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 08. 2018