Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky

Pavla Zajícová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 408, budova D
funkce:
obor činnosti:narativní text, didaktika němčiny jako cizího jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1940
e-mail:
osobní WWW stránka:https://web.osu.cz/~Zajicova/Nenalezen žádný záznam.Zur Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Typologie der kleinen Formen und kreativen Schreibaufgaben für Anfänger und Fortgeschrittene 16. 9. 2016
Pavla Zajícová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bajerová, Eva: Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. ISBN 978-80-7464-293-7
Pavla Zajícová, Eva Bajerová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Dichterisch wohnet der Mensch" oder: Jeder Mensch ist ein Dichter. Kreatives Schreiben im Sprachenunterricht und als lebenslanges Hobby
Pavla Zajícová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Evaluation von Lehrwerken und Unterrichtsverfahren aus der Perspektive des erfahrenen Fremdsprachenlerners
Pavla Zajícová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Gestaltung der PPT-Präsentation
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Internet für DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kreatives Schreiben im Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Musik und Lied im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textaufgaben im Staatlichen Abitur 2012 - Deutsch - Charakteristiken für NEFLT
Eva Bajerová, Pavla Zajícová, Manuela Schwärzler
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Theater im Sprachunterricht - Sprachunterricht im Theater
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Verführung zum Schreiben
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wissenschaftliches Schreiben im Studium des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zur Problematik der Gruppendynamik im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová, Eva Bajerová, Manuela Schwärzler
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Johann Wolfgang von Goethe, Markus Hoppe: Faust - Ein Laienstück
Pavla Zajícová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Kreativní psaní ve výuce němčiny
Pavla Zajícová
Rok: 2011, Grada
kapitola v odborné knize

Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben
Pavla Zajícová, Veronika Kotůlková, Gabriela Rykalová
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben
Pavla Zajícová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger
Pavla Zajícová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zum Einfluss der textgebundenen Disziplinen auf das Lehrwerk DaF. Zwischen dem Ist-Stand und dem Soll-Stand
Pavla Zajícová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Emotion bin Ich.
Pavla Zajícová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní psaní v každé hodině cizího jazyka. Je žádoucí? Je možné?
Pavla Zajícová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.
Pavla Zajícová, Tomáš Rucki
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Pavla Zajícová, Eva Bajerová, Soňa Balušková, Dagmar Drevňaková, Tomáš Rucki
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Pavla Zajícová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger.
Pavla Zajícová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text
Eva Bajerová, Pavla Zajícová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text. Studijní materiál pro workshop: Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text.
Pavla Zajícová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Text im Unterricht DaF schafft Emotionen. Aber wie?
Pavla Zajícová
Rok: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Dramaticko-divadelní studio
Pavla Zajícová
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Evropské jazykové portfolio jako nástroj sebereflektivního hodnocení cizojazyčné kompetence
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hermeneutika a narace
Pavla Zajícová
Rok: 2009, Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku

Heterogenität im Klassenzimmer als Herausforderung zum Dialog
Pavla Zajícová
Rok: 2009, Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Kommunikative Kompetenz und Identitätsentwicklung - Rezeption von Werbetexten in der Sekundarstufe I
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Onomatopoetika - ein vernachlässigtes Gebiet der Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika chyby v učení cizích jazyků a v pregraduální přípravě učitelů
Pavla Zajícová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Text im Unterricht Deutsch als Fremdsprache schafft Emotionen. Aber wie?
Pavla Zajícová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Possibilities of Creating and Interpreting Texts in Language Teaching
Pavla Zajícová
Rok: 2009, EU-Comenius
kapitola v odborné knize

TIPP 2007-2009 134222-LLP-1-2007-DE-Comenius-CMP
Pavla Zajícová
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

(UN)GEHEIM - (UN)SICHTBAR. Auf den Spuren des Industriedenkmals Vitkovice. Fotografien.
Pavla Zajícová
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě

Zum Stellenwert des kreativen Schreibens im Grammatik-Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2009, ACADEMICUS
kapitola v odborné knize

Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová, Marie Vítková, Renée Grenarová
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Zur Textgestaltung und Textinterpretation im Sprachunterricht
Pavla Zajícová, Beate Wischer
Rok: 2009, EU-Comenius
kapitola v odborné knize

2. setkání učitelů NJ - workshop Wahrnehmung, Kommunikation, Konfliktmanagement
Pavla Zajícová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Dětská literatura ve výuce cizích jazyků se zaměřením na německý jazyk
Pavla Zajícová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Narace a vyučování jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Role emocí při kreativním psaní v cizojazyčné výuce
Pavla Zajícová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Theater im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Využívání dramatických aktivit ve výuce cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zur Relevanz und zu den Möglichkeiten der nonverbalen Ebene
Pavla Zajícová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Text und Textarbeit im Lehrwerk DaF
Pavla Zajícová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Učení se jazyku čtením textu z pohledu studenta učitelství němčiny. K roli a relevanci strategií textové práce
Pavla Zajícová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K systematické integraci tvořivého psaní do vyučování jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2005, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Od A až k T neboli Od asociace k textu
Pavla Zajícová
Rok: 2005, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Humanizace výuky cizích jazyků
Lumír Ries, Lumír Ries, Pavla Zajícová
Rok: 2004, Didaktis
kapitola v odborné knize

Deutsch für Mittelschullehrer Teil I
Lenka Vaňková, Pavla Zajícová, Britta Wegner
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Němčina pro učitele základních škol Modul K-B. Deutsch für die Tschechischen Grundschullehrer (Klassen 1-9) Teil K-B
Lenka Vaňková, Pavla Zajícová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktik der Fremdsprache Deutsch. Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Škola, jazyk tvořivost. K integraci kreativního psaní do vyučování (němčině jako cizímu)jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Verstehenskompetenz und Narration. Zur interkulturellen DaF-Didaktik zwischen dem Vorhandenen und dem Verfügbaren
Pavla Zajícová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zwischen Kompetenz, Fertigkeit, Impuls und Aufgabe. Zur Didaktisierung der kreativen Textproduktion im DaF-Unterricht
Pavla Zajícová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Cesty učitele k žákům
Pavla Zajícová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Creativity without borders? On the relevance and the role of narrative in the development of creativity
Pavla Zajícová, S. Jusczyk, Pavla Holešinská
Rok: 2000, Universytet Ślaski
kapitola v odborné knize

Humanizace výuky cizích jazyků
Pavla Zajícová, Lumír Ries, H. J. Sandkühler (Ed.)
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pluralita diskurzů a narace
Pavla Zajícová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Tvořivé postupy ve vyučování (cizímu) jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Učitel a žákův úspěch
Pavla Zajícová
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Verstenenskompetenz als Zielkategorie der Sprachdidaktik und die Narration
Pavla Zajícová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka cizích jazyků II
Lumír Ries, Dana Davidová, Radomír Choděra, Radomír Choděra, Pavla Zajícová, Irena Bogoczová, Jarmila Mothejzíková, Karel Fic, Marie Hanzlíková, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... další autoři
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Výuka cizích jazyků na prahu nového století II
Lumír Ries, Radomír Choděra, Pavla Zajícová, Jarmila Mothejzíková, Marie Hanzlíková
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Co potřebuje škola, učitel a žák v multikulturní společnosti
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Komunikace, kreativita a kooperace jako principy analýzy textových úloh
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Kreativita žáka a text v učebnici cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Solidarita učitele s žákem a její didaktická relevance
Pavla Zajícová, Helena Hyllová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wie kann gegenseitiges Verstehen geübt werden? Zur narrativen Übungstypologie des interkulturellen (Fremd-) Sprachenunterrichts
Pavla Zajícová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Činnost, kognice, narace. K pojetí kreativity v didaktice cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku
Jana Pavlisková, Stella Nangonová, Pavla Zajícová
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku
Pavla Zajícová, Stella Nangonová
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Fremdsprachendidaktik als Raum der Orientierung und als Raum der Begegnung
Pavla Zajícová
Rok: 1998, Konfiguracje-Kionfigurationen 5, Beiträge zur Linguistik und Methodik/Studia z zakresu lingwistyki i metodyki
článek v odborném periodiku

Fremdsprachendidaktik als Raum der Orientierung und als Raum der Begegnung. Sprache - Literatur - Kultur - Medien: Aktuelle Schwerpunktthemen in der Deutschlehrerausbildung
Pavla Zajícová
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sémantická diferenciace jako nástroj měření porozumění textu ve vyučování cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Tätigkeit, Kognition, Narration. Zum Verständnis der Kreativität in der Fremdsprachendidaktik
Pavla Zajícová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Co je příběh?
Pavla Zajícová
Rok: 1997, Tvořivá dramatika
článek v odborném periodiku

Cvičením k uvolnění a soustředění v hodině cizího jazyka
Jana Pavlisková, Pavla Zajícová, Stella Nangonová
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Kreativní psaní jako vyjádření a sdílení zkušenosti
Pavla Zajícová
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Moglichkeiten Traditioneler Übungsformen in einem Raum Ganzheintlichen Lernens
Detlef Dumon, Pavla Zajícová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sprechen über Literatur oder Verständigung inmitten der Geschichten und durch Geschichten
Pavla Zajícová
Rok: 1997, XXI. ročenka Kruhu moderních filologů
článek v odborném periodiku

Textstruktur und Textkompetenz. Zur Spezifik der Narrativen Textstruktur als Faktor des Textverstehenprozesses
Pavla Zajícová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Verstehen des narrativen Textes im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, filozofická fakulta
odborná kniha

Studentské hospitace a vývoj začínajícího učitele
Pavla Zajícová
Rok: 1996, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

DER NARRATIVE TEXT IM UNTERRICHTSFACH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Pavla Zajícová
Rok: 1995
stať ve sborníku

DIDAKTISCHES SPIEL ALS NARRATIV HANDLUNGSORIENTIERTES UNTERRICHTSKONZEPT
Pavla Zajícová, Detlef Dumon
Rok: 1995
stať ve sborníku

Geschichten im Fremdsprachenunterricht. Zum interkulturellen Lernen mit und in narrativen Texten
Pavla Zajícová
Rok: 1995, Sprachen und kulturelle Bildung
článek v odborném periodiku

Poslech rozhlasu a budování autonomních učebních strategií
Pavla Zajícová
Rok: 1994, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Cizojazyčné dramatické hry na ZŠ
Pavla Zajícová
Rok: 1993, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Neverbální komunikace v přípravě učitelů cizího jazyka
Pavla Zajícová
Rok: 1992, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
5DIN2Didaktika němčiny 2
55DN2Didaktika němčiny 2
ADEK1Dějiny německy mluvících zemí 1
AKPAPráce s texty
AKPK1Praktická konverzační cvičení v NJ
AKPOTPsaní odborného textu
AKRE1Reálie německy mluvících zemí 1
AKRE2Reálie německy mluvících zemí 2
AKSB3Seminář k bakalářské práci 3
AKSE1Seminář k bakalářské práci 1
AKSE2Seminář k bakalářské práci 2
APAS1Práce s texty
APKCPraktická konverzační cvičení v NJ
AREA1Reálie německy mluvících zemí 1
AREA2Reálie německy mluvících zemí 2
DCJDivadlo ve výuce CJ
DIDS1Didaktika němčiny
DIDS2Didaktika němčiny 2
DNJDivadlo ve vyučování NJ
DSEM1Diplomový seminář 1
DSEM2Diplomový seminář 2
DSEM3Diplomový seminář 3
DSO1Diplomový seminář 1
DSO2Diplomový seminář 2
DSO3Diplomový seminář 3
HNJHra ve vyučování
JARJazyk a reklama
KDSO1Diplomový seminář 1
KDSO2Diplomový seminář 2
KDSO3Diplomový seminář 3
KJARJazyk a reklama
KKUPGKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
KPKreativní psaní
KPOTPsaní odborného textu
KPSPKreativní psaní ve studiu i v praxi
KREPSKreativní psaní
NARDINarativní dialog
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NKUPGKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
PPSS1Průběžná praxe SŠ 1
PPSS2Průběžná praxe SŠ 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe SŠ
SZB1DSZZ-část-Německý jazyk a lit. (2obor)
SZN1JSZZ - část - Německý jazyk
SZN1KSZZ-část - Německý jazyk - písemná část
SZN1PSZZ - písemná část - překlad
SZN2JSZZ - část - Německá literatura
SZN2KSZZ - část - Německý jazyk - ústní část
SZN2PSZZ-ústní č.- Něm. jazyk a lingvoreálie
SZN3PSZZ-ústní č.-Něm. v překladu a tlumočení
SZPR1Seminář k bakalářské práci 1
SZPR2Seminář k bakalářské práci 2
SZPR3Seminář k bakalářské práci 3
SZS1SZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
WISSVědecké psaní
WSPsaní odborného textu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AutorNázev práceTypRok
Halfarová LibušeAspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legastheniedisertační 2014 
Bajerová EvaLogische Textstrukturen und Textverständlichkeitdisertační 2011 
Červenková GabrielaTextaufgaben im Lehrwerk DaF "Sprechen Sie Deutsch?" und die Anforderungen an Schüler/Schülerinnen im "Neuen Abitur"diplomová 2019 
Vargová VeronikaAufgabe im Lehrwerk DaF. Vergleichende Analysediplomová 2018 
Zvonková PetraRedewendungen und Sprichwörter biblischen Ursprungs und ihre heutige Verwendungdiplomová 2017 
Ďurišová IvanaPhraseologismen im Lehrwerk DaF. Sprechen Sie Deutsch? und Tangramdiplomová 2015 
Hořavová MonikaText im Lehrwerk DaF. "Němčina pro jazykové školy nově" und "Tangram aktuell"diplomová 2015 
Bobalová ŽanetaGrammatische Übungen und Aufgaben im Lehrwerk DaF. "Deutsch für Gymnasien" und "Delfin"diplomová 2014 
Furmánková GabrielaDichterisch wohnet der Mensch. Die poetische Funktion und der Werbetextdiplomová 2014 
Mihulková JanaGrammatische Übungen und Aufgaben im Lehrwerk DaF. "Sprechen Sie Deutsch?" und "Tangram"diplomová 2014 
Blažková LucieTextarbeit im Lehrwerk DaF. Vergleichende Lehrwerkanalysediplomová 2013 
Pelikánová EditaErwerb von Deutsch als Fremdsprache im Vorschulalterdiplomová 2013 
Petrosjanová AnželaProblematik der Übersetzung von technischen Normen und technischer Dokumentationdiplomová 2013 
Bařinková VeronikaRolle der persönlichen Lernstrategien im Lernen und Erwerb der Fremdsprache Deutschdiplomová 2012 
Čerychová HanaRolle der persönlichen Lernstrategien im Leseverstehenstraining DaFdiplomová 2012 
Čadanová LucieLinguistische und didaktische grammatische Konzepte im Lehrwerk DaF. Vergleich von zwei aktuellen Lehrwerkendiplomová 2011 
Hájková HanaRolle der persönlichen Lernstrategien im Lernen und Erwerb der Fremdsprache Deutschdiplomová 2010 
Holíková IvanaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Unterricht DaF an der Mittelschulediplomová 2009 
Krajinová PavlaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Unterricht DaF an der Grundschulediplomová 2009 
Göbelová HanaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Unterricht DaF an der Grundschulediplomová 2008 
Jamborová JanaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Unterricht DaF an der Grundschulediplomová 2008 
Krestová JanaFremdsprachenunterricht an Montessori-Schulen in der Tschechischen Republik und in Deutschlanddiplomová 2008 
Bajerová EvaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Lehrwerk DaF für die Mittelschule. Theorie und Praxisdiplomová 2007 
Čepeláková LucieLernbiographie DaF und Fehlertypologiediplomová 2007 
Kostrová MartinaProzess des Schreibens der Diplomarbeit aus der studentischen Perspektivediplomová 2007 
Šafránková ZuzanaFremdspracheunterricht bei uns und in Österreich - am Beispiel des Anfängerunterrichtsdiplomová 2007 
Resler ZdeněkSachkunde - Überblick über die historische Entwicklung und Einblick in die gegenwärtige Situation des Faches am Beispiel Thüringensdiplomová 2006 
Samiecová DominikaFremdsprachenunterricht bei uns und in Deutschland - am Beispiel des Anfängerunterrichts DaF und EaFdiplomová 2006 
Seidlerová PetraVon der Sprache zur Kommunikation im Unterricht DaFdiplomová 2006 
Levová SvětlanaDas europäische Portfolio in der Schulpraxisdiplomová 2005 
Materna MiroslavTextverstehensübungen und -aufgaben im Lehrwerk DaFdiplomová 2005 
Kubečková VeronikaKann moderne bildende Kunst im Unterricht DaF ausgenutzt werden? / Lze využívat moderní výtvarné umění ve vyučování němčině?bakalářská  
Bednarz MarekDie Ultras in Deutschland und in Tschechien: Fußball-Fankultur oder Lebenseinstellung?bakalářská 2019 
Jaroch DavidTschechische Touristen in Deutschland und deutsche Touristen in Tschechienbakalářská 2019 
Kavalková VeronikaVom Feminismus zu der Gleichstellung der Geschlechterbakalářská 2019 
Kuzenkova AnastasijaErdöl- und Erdgasgewinnung in Österreich am Beispiel der Firma OMVbakalářská 2019 
Matuštíková BarboraAusgewählte Aspekte der Entwicklung von traditionellen Volkstänzen in der Walachei und in den deutschsprachigen Ländernbakalářská 2019 
Pavlenková VeronikaEntwicklung der tschechischen Armaturenfirma MSA und ihrer Zusammenarbeit mit Firmen in den deutschsprachigen Ländernbakalářská 2019 
Strakošová NikolAktuelle Tendenzen im Konsumverhalten. Die Second-Sale- und Second-Hand-Kultur - Současné tendence v konzumním chování. Kultura Second sale a Second handbakalářská 2019 
Thiemlová ŽanetaBlasorchester der Jugend in Dolní Benešov und in Würzburg im Vergleich bakalářská 2019 
Bobocký JanFreizeitsport in der Tschechischen Republik und in Deutschland im Vergleich. Beispiel: Basketball der Jugendlichenbakalářská 2018 
Charuzová MonikaEntwicklung der Bijouterieproduktion in der Tschechischen Republik und in den deutschsprachigen Ländernbakalářská 2018 
Giraczková DominikaStellenwert des Yoga im Lebensstil des Universitätsstudenten: am Beispiel der Universitätsstandorte Ostrava und Erfurtbakalářská 2018 
Komůrková AdélaMarketingkommunikation der Škoda Auto in Tschechien und in Deutschlandbakalářská 2018 
Neumann MarekManagement und Marketing des Fußballklubs in Tschechien und in Deutschland im Vergleichbakalářská 2018 
Dřizga JosefDie Position Deutschlands in der Erweiterung der Europäischen Unionbakalářská 2017 
Kňourková MichaelaDie Hauptstadt der Tschechischen Republik als Ziel von Touristen aus den deutschsprachigen Ländernbakalářská 2017 
Samadzai KateřinaAnforderungen an Fremdsprachenlehrwerke für ältere Sprachenlernerbakalářská 2016 
Kurtyka RadimDie Rolle der interkulturellen Unterschiede in den tschechisch-deutschen Zusammenarbeit. Hierarchisches Modellbakalářská 2015 
Bindačová SylvieMenschenbilder aus der gemeinsamen Vergangenheitbakalářská 2014 
Chrudinová VlastaDer Beitritt der Türkei zur Europäischen Union. Einstellungen der tschechischen und der deutschen Bürgerbakalářská 2014 
Jošt JiříEntwicklung der tschechisch-deutschen Handelsbeziehungenbakalářská 2014 
Krätschmer PatrikMarketingstrategien der österreichischen und der tschechischen Sportklubsbakalářská 2014 
Maslonková KarinDie Entwicklung der Eurozone. Entstehung und Verlauf der griechischen Krisebakalářská 2014 
Pyšová LucieWolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzerte und deren Interpretationen. Das Violinkonzert D-dur KV 218bakalářská 2014 
Smolková IvanaWege der tschechisch-deutschen Verständigung am Beispiel des Hultschiner Ländchensbakalářská 2014 
Urbanová KateřinaAusgewählte demographische Probleme der Bundesrepublik Deutschland am empirischen Beispiel der Stadt Heidelbergbakalářská 2014 
Vápeníčková KarinDas Schulbuch als Instrument der Ideologisierung von Bildung und Erziehung - am Beispiel der Unterrichtsmaterialien aus dem Dritten Reichbakalářská 2014 
Bařinová AndreaDie Rolle der interkulturellen Unterschiede in der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit. Symmetrisches Modellbakalářská 2013 
Břenková IvaDeutsche Poprock- und Metalmusik im Unterricht DaFbakalářská 2013 
Jarnotová AnežkaTextmuster, Phraseologismen und Lexik in der Handelskorrespondenz des Betriebs Vítkovicebakalářská 2013 
Kratochvílová KristinaDie Rolle der interkulturellen Unterschiede in der tschechisch-österreichischen Zusammenarbeitbakalářská 2013 
Šimanská MarcelaInterkulturelle Kommunikation in deutschen Firmen in der Tschechischen Republikbakalářská 2013 
Bobalová ŽanetaMode in West- und Osteuropa vor und nach 1990 - am Beispiel des geteilten und des vereinigten Deutschlandsbakalářská 2012 
Furmánková GabrielaKrankenschwestern in der Tschechischen Republik und in Deutschlandbakalářská 2012 
Klechová JaroslavaDer Arbeitsmarkt in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleichbakalářská 2012 
Nová DenisaJugendkulturen in Deutschland bis 1989 und heutebakalářská 2012 
Jakubová ŠárkaNominalstil in der Wirtschaftskommunikation und Textverständlichkeitbakalářská 2011 
Petrosjanová AnželaManagementsysteme nach den ISO-Normenbakalářská 2011 
Plešková AndreaDas Bild des Alltagslebens der DDR-Zeit vor dem damaligen politischen Hintergrundbakalářská 2011 
Rotiglová RadanaDeutsche Persönlichkeiten in Nordmähren und Schlesien - ökonomische Aspektebakalářská 2011 
Győrög ŠtefanPlattenbausiedlungen heute. Ein deutsch-tschechischer Vergleichbakalářská 2010 
Kopřivová RenátaTextmuster, Phraseologismen und Lexik in der Handelskorrespondenz des Betriebs MSV Metal Studénkabakalářská 2010 
Stařinská ZuzanaDer tschechische Vorsitz im Rat der EU und sein mediales Bild in Deutschland und in Tschechienbakalářská 2010 
Švecová JanaDie Folgen des 2. Weltkrieges für die Region Šternberk und ihre Einwohnerbakalářská 2010 
Viková JanaDeutschsprachige Persönlichkeiten in Nordmähren und Schlesien - soziokulturelle Aspektebakalářská 2010 
Stalmachová MartinaGender im Unternehmenbakalářská 2009 
Vavrušová KateřinaSprachbegegnung an Grenzen- Tschechische Kinder im österreichischen Bildungssystembakalářská 2009 
Burger MonikaDie Expansion der kleinen und mittleren tschechischen Unternehmen auf den westeuropäischen Marktbakalářská 2008 
Moravcová VendulaGründung des Internetgeschäftes und sein Betriebbakalářská 2008 
Stricker WalterDie Aggressions- und Aggressivitätsproblematik in Grundschulenbakalářská 2008 


Učitelé v praxi a ve vývoji (TIPP)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Období10/2007 - 9/2009
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
Dramaticko-divadelní studio
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub