Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky

Eva Cieślarová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 405, budova D
funkce:
obor činnosti:fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, korpusová lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1917
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen
Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Martin Mostýn, Hana doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., Jiřina Malá, doc. CSc.
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Analyse ausgewählter (sprachwissenschaftlicher) Nachschlagewerke und ihre Benutzerfreundlichkeit
Eva Cieślarová
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Korpuslingusitische Wege der Untersuchung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen
Eva Cieślarová, Iva Kratochvílová, Norbert Richard Wolf
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize

SCHAM in der deutschen und der tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová
Rok: 2013, Aussiger Beiträge
článek v odborném periodiku

Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten
Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Eva Hrdinová, Jiřina Malá, Martin Mostýn, Milan Pišl, Hana Bergerová ... další autoři
Rok: 2012, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Konzeptualisierung der Emotion Angst in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Rok: 2012, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Angst in der Kinderliteratur. Eine Analyse am Beispiel von Geschichten aus dem Buch ´Dich gibt´s nur einmal auf der Welt: Geschichten, die Kinder stark machen´
Eva Cieślarová
Rok: 2011, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tschechischen Phraseologie am Beispiel von Scham
Eva Cieślarová
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatits Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch
Eva Cieślarová
Rok: 2010, Peter Lang Verlag
odborná kniha

Das Bild von Mann und Frau in der deutschen und tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinander zur Kooperation
Eva Cieślarová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen
Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Martin Mostýn, Hana doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., Jiřina Malá, doc. CSc.
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Meteorologiesachbücher für Kinder und Erwachsene - erste Befunde auf der Buchoberfläche
Eva Cieślarová
Rok: 2015, Gunter Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Sprechhaltungen bei der Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene
Eva Cieślarová
Rok: 2015
stať ve sborníku

07/01/2015-05/02/2015, Universität Würzburg, DE, badatelský pobyt
Eva Cieślarová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Darstellung von Emotionen im Zusammenhang mit der Sprechhaltung in deutschen und tschechischen Leserbriefen
Eva Cieślarová, Lenka Vaňková
Rok: 2014, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Die Grenzen von Zeichensystemen überwinden: Vom Nebeneinander zur Kooperation
Eva Cieślarová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprechhaltungen bei der Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene
Eva Cieślarová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šichová, Kateřina (2013): Mit Händen und Füßen reden. Verbale Phraseme im deutsch-tschechischen Vergleich
Eva Cieślarová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Übungsbuch zur linguistischen Textanalyse
Martin Mostýn, Eva Cieślarová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wissensvermittlung für Kinder und Jugendliche
Eva Cieślarová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

11/05/2014-16/05/2014, Uniwersytet Wrocławski, PL, Erasmus výukový pobyt
Eva Cieślarová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Analyse ausgewählter (sprachwissenschaftlicher) Nachschlagewerke und ihre Benutzerfreundlichkeit
Eva Cieślarová
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Korpuslingusitische Wege der Untersuchung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen
Eva Cieślarová, Iva Kratochvílová, Norbert Richard Wolf
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize

SCHAM in der deutschen und der tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová
Rok: 2013, Aussiger Beiträge
článek v odborném periodiku

Sprachwissenschaftliche Metalexikographie. Ein Vergleich ausgewählter Nachschlagewerke
Eva Cieślarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vertextungsstrategien in deutschen und tschechischen Leserbriefen
Eva Cieślarová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem (7. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten
Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Eva Hrdinová, Jiřina Malá, Martin Mostýn, Milan Pišl, Hana Bergerová ... další autoři
Rok: 2012, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Konzeptualisierung der Emotion Angst in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Rok: 2012, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Konzeptualisierung von Emotionen in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scham in der deutschen und tschechischen Phraseologie na konferenci Phraseologie und Kultur
Eva Cieślarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angst in der Jugendliteratur. Eine Fallstudie am Beispiel des Romans ´Rotkäppchen muss weinen´
Eva Cieślarová
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Angst in der Kinderliteratur. Eine Analyse am Beispiel von Geschichten aus dem Buch ´Dich gibt´s nur einmal auf der Welt: Geschichten, die Kinder stark machen´
Eva Cieślarová
Rok: 2011, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Ausdrucksmittel der Emotionalität im deutsch-tschechischen Sprachvergleich
Eva Cieślarová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem (6. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Geschmackssache? Eine kontrastive Untersuchung von deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Konzept eines Geschmacks
Eva Cieślarová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Jazyk a emoce v němčině a češtině
Eva Cieślarová
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Káňa, Tomáš / Peloušková, Hana (2011): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita.
Eva Cieślarová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Korpuslinguistische Wege der Untersuchung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen
Eva Cieślarová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Angst in der Kinderliteratur. Eine Analyse am Beispiel von Geschichten aus dem Buch ´Dich gibt´s nur einmal auf der Welt. Geschichten, die Kinder stark machen.´
Eva Cieślarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bin ich ein Gegenstand?
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2010, Winter Verlag
kapitola v odborné knize

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tschechischen Phraseologie am Beispiel von Scham
Eva Cieślarová
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatits Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Ist es eine Geschmackssache? Eine kontrastive Untersuchung von deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Konzept eines Geschmacks
Eva Cieślarová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyk a emoce v němčině a češtině
Eva Cieślarová
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch
Eva Cieślarová
Rok: 2010, Peter Lang Verlag
odborná kniha

Bin ich ein Gegenstand? Eine Korpusanalyse ausgewählter Phraseologismen mit dem Konzept des Gegenstandes.
Eva Cieślarová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Bild von Mann und Frau in der deutschen und tschechischen Phraseologie
Eva Cieślarová, Eva Cieślarová
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tschechischen Phraseologie am Beispiel von Scham
Eva Cieślarová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frau als Beute
Eva Cieślarová
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Universität Wien
Eva Cieślarová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Frau ist schön und Mann ist stark.
Eva Hofrichterová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild von Mann und Frau
Eva Hofrichterová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Die tschechisch-deutsche Sprachmischung im Hultschiner Ländchen
Eva Hofrichterová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vorüberlegungen zur kontrastiven deutsch-tschechischen Phraseologie
Eva Hofrichterová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AKFB1Fonetika a fonologie
AKMC1Morfologická cvičení 1
AKMO1Morfologie 1
AKMO2Morfologie 2
AKSYSyntax
AMC2Morfologie CV 2
AMOR1Morfologie 1
AMOR2Morfologie 2
ASYSyntax
BFOFNFonetika a fonologie A1
BGRM1Gramatika NJ - morfologie 1
BGRM2Gramatika NJ - morfologie 2
BGRSGramatika NJ - syntax
FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
FOAFOFonetika a fonologie
FONCVFonetická cvičení
KFCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
KGRATGramatická analýza textu
KKRPLKorpusová lingvistika
KMLNEMluvená němčina
KRPSKorpusová lingvistika
KRPSXKorpusová lingvistika
KVKZLVybrané kapitoly z lexikologie
MC1Morfologie CV 1
MC2Morfologie CV 2
NGRATGramatická analýza textu
NMLNEMluvená němčina
NVKZLVybrané kapitoly z lexikologie
PC1Poslechová cvičení 1
PC2Poslechová cvičení 2
SZPR2Seminář k bakalářské práci 2
SZPR3Seminář k bakalářské práci 3
VKSTVybrané kapitoly ze stylistiky
VKST1Vybrané kapitoly ze stylistiky 1
VKST2Vybrané kapitoly ze stylistiky 2
1FOFNFonetika a fonologie
1MOR1Gramatika NJ - morfologie 1
1MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
2ANZTAnalýza žurnalistického textu
2FRAZFrazeologie
2KOLBÚvod do korpusové lingvistiky
2MCV1Morfologická cvičení 1
2MCV2Morfologická cvičení 2
2POC1Poslechová cvičení 1
3GRATGramatická analýza textu
3MLNEMluvená němčina
3PSE2Překladatelský seminář 2
4FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
4SEMAEinführung in die Semantik
7GRKOGrundlagen der Korpuslinguistik
7MLNEMluvená němčina
7POC2Poslechová cvičení 2
7VKSMVybrané kapitoly ze stylistiky
8FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
8FOFNFonetika a fonologie
8FRAZFrazeologie
8GRATGramatická analýza textu
8KOLMZáklady korpusové lingvistiky
8MCV1Morfologická cvičení 1
8MCV2Morfologická cvičení 2
8MLNEMluvená němčina
8MOR1Gramatika NJ - morfologie 1
8MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
8POC1Poslechová cvičení 1
8POC2Poslechová cvičení 2
8PSE2Překladatelský seminář 2
8VKSMVybrané kapitoly ze stylistiky


AutorNázev práceTypRok
Heroldová EliškaEmotionen im Werk von Michal Viewegh: Eine Übersetzungskritikdiplomová 2021 
Dajčová SandraPhraseme im Werk von Michal Viewegh: Eine Übersetzungskritikdiplomová 2019 
Mihačová KateřinaDie Sachbücher für Kinder und Jugendliche zum Thema Natur im deutsch-tschechischen Vergleichdiplomová 2015 
Svítková MiriamaPhraseologismen in Liedtexten im deutsch-englischen Vergleichdiplomová 2015 
Vojtíšková HanaAusdruck von Emotionen in Sachbüchern für Kinder und Jugendliche einzelner Altersstufen im deutsch-tschechischen Vergleichdiplomová 2015 
Solaříková JanaEine kognitive Betrachtung des Ausdrucks von LIEBE in deutschen und tschechischen Phraseologismendiplomová 2014 
Stiborská IvetaThematisierung der Emotion SCHAM im Werk von Ingeborg Bachmann. Eine Untersuchung anhand von InterCorp.diplomová 2014 
Kopřivová RenátaPhraseologismen in der Presse. Ein Vergleich von Boulevardzeitungen und seriöser Pressediplomová 2013 
Richtrová PavlínaDie Übersetzung von Anglizismen in ausgewählten deutschsprachigen Werbetexten ins Tschechischediplomová 2013 
Zdražilová DenisaThematisierung der Emotion LIEBE in ausgewählten Romanen von Elfriede Jelinek und in deren Übersetzungen von Jitka Jílkovádiplomová 2013 
Cihlářová VěraVáclav Havel in den Übersetzungen von Gabriel Laub und August Scholtisdiplomová 2012 
Coufalová DagmarPhraseologismen aus dem semantischen Feld ANGST im Wörterbuch und Sprachgebrauchdiplomová 2012 
Musilová BarboraDeutsche Komposita in Wellness Texten und ihre Äquivalente im Tschechischendiplomová 2012 
Červek AntonínDie Analyse des Prozesses und Arten des Einkaufs am Beispiel einer ausgewählten deutschen Firmabakalářská 2015 
Pípalová NoemiWissensvermittlung in Sachbüchern für Kinder und Jugendliche einzelner Altersstufenbakalářská 2015 
Říčanová MiriamFach- und populärwissenschaftliche Zeitschriften zur Meteorologie im Vergleich. Eine linguistische Analysebakalářská 2015 
Sikorová NatálieFachterminologie in Werbungen für Nahrungsmittel im deutsch-tschechischen Vergleichbakalářská 2015 
Zátopková PavlínaDie kognitive Betrachtung des Ausdrucks von TRAUER in deutschen und tschechischen Phraseologismenbakalářská 2015 
Zielinová BarboraPhraseologismen der Egerländer Mundart am Beispiel der Werke von Hermann Braun bakalářská 2015 
Hrubá NikolaDie kognitive Betrachtung des Ausdrucks von HASS in deutschen und tschechischen Phraseologismenbakalářská 2014 
Kovářová MonikaThematisierung der Emotion Liebe in ausgewählten tschechischen Romanen und ihren deutschen Übersetzungenbakalářská 2014 
Vorlíčková TerezaEmotionen in der deutschsprachigen Mädchenliteratur / Emoce v německy psané dívčí literatuřebakalářská 2014 
Malá AnetaThematisierung der Emotion ANGST in ausgewählten Werken von Bohumil Hrabal und Milan Kundera und deren Übersetzungenbakalářská 2013 
Svrčinová HanaBibliothek des 21. Jahrhunderts. Entwicklung und gegenwärtiger Zustand von Stadtbibliotheken in Tschechien und Deutschlandbakalářská 2013 
Zvonková PetraDas Thema des Widerstandes in Liedern von Wolf Biermann und Jaromír Nohavicabakalářská 2013 
Ďurišová IvanaDeutsche Phraseologismen aus dem semantischen Feld TRAUER und ihre tschechischen Äquivalentebakalářská 2012 
Svítková MiriamaPhraseologismen in Liedertextenbakalářská 2012 
Štýberová RenataEine kognitive Betrachtung des Ausdrucks von FREUDE in deutschen und tschechischen Phraseologismenbakalářská 2012 
Twyrdá MichaelaGermanismen in der Mundart des Hultschiner Ländchens. Am Beispiel der literarischen Werke von Jana Schlossarkovábakalářská 2012 
Filová LenkaDAF-Unterricht in ausserschulischen Organisationen. (Die Region Trenčín)bakalářská 2011 
Poláchová VilmaDeutsche Phraseologismen aus dem semantischen Feld LIEBE und ihre tschechischen Äquivalente / Německé frazeologismy sémantického pole LÁSKA a jejich české ekvivalentybakalářská 2011 
Stušová AndreaDie deutsche Sprache als eine der EU Sprachenbakalářská 2011 
Bařinková VeronikaDas Interesse für den DaF-Unterricht in tschechischen Schulen in der Region Zlínbakalářská 2010 
Coufalová DagmarDie Äquivalenz von deutschen und tschechischen Phraseologismen aus dem semantischen Feld ANGST sémantického pole STRACHbakalářská 2010 
Čerychová HanaBegegnungszentren der deutschen Minderheit in Tschechienbakalářská 2010 
Frančáková RenataAustriazismen aus dem Bereich der Gastronomie. Korpusanalyse von österreichischen Zeitungstextenbakalářská 2010 
Grygarová JitkaDas Interesse für den DaF-Unterricht in tschechischen Schulen in der Prerauer Regionbakalářská 2010 
Kostelníková MiroslavaDas Interesse für den DaF-Unterricht in tschechischen Schulen am Beispiel des Hultschiner Ländchensbakalářská 2010 
Lörincová KateřinaDie Äquivalenz von deutschen und tschechischen Phraseologismen aus dem semantischen Feld FREUDEbakalářská 2010 
Meluchová SilvieKind oder Karriere. Die Einstellung von tschechischen und deutschen Frauen im Vergleichbakalářská 2010 
Nosek PetrDaF-Unterricht in Sprachschulen (Die Region Jihlava).bakalářská 2010 
Sládková BarboraDas Interesse für den DaF-Unterricht in tschechischen Schulen am Beispiel der Region Šumperkbakalářská 2010 
Spillerová AndreaEine Kognitive Betrachtung des Ausdrucks von ANGST in deutschen und tschechischen Phraseologismenbakalářská 2010 
Ungerová MartinaDaF-Unterricht in Sprachschulen in der Region Brnobakalářská 2010 
Hrubá VladimíraDie Finanzbelastung der tschechischen Frachtfirmen nach der Einführung der Maut in Deutschlandbakalářská 2009 


Jazyk a emoce v němčině a češtině
Hlavní řešitelMgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jazyk a emoce v němčině a češtině
Hlavní řešitelMgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jazyk a emoce v němčině a češtině
Hlavní řešitelMgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub