Den s překladem 2012

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení VII. ročníku překladatelské soutěže, které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D., 13. března 2012 od 9.10 hodin v místnosti E304 (budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1).

Program dopolední konference

 1. prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU v Ostravě
  Úvodní slovo a předání čestných uznání
 2. prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., FF MU v Brně, FF OU v Ostravě
  Úskalí překladu z latiny klasické i středověké
 3. doc. Mgr. Vladimír Biloveský, Ph.D., FHV UMB v Banské Bystrici
  Neumelecký text - tvorivá výzva pre prekladateľa a dobrodružstvo pre čitateľa
 4. Josef Rauvolf, překladatel a publicista, Praha
  Problematika překladu slangu v rockových textech
 5. Jiří Dědeček, překladatel, básník a publicista, Praha
  Neštěstí přízvuku na první...

Program odpoledního zasedání od 14.00 hodin

Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a polštiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 13. března 2012 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme vám naše hosty

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Je profesorkou klasické filologie Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a působí rovněž na FF OU. Je členkou řady vědeckých rad, v letech 1995-1998 byla děkankou a v letech 1998-2000 proděkankou FF MU. Ve své badatelské práci se zabývá českou reformací a patří k nejvýznačnějším představitelům současné latinské medievistiky. Je autorkou řady knižních publikací s tematikou českého latinského středověku, řady knižních překladů z latiny a mnoha odborných statí vydaných doma i v zahraničí. Velmi je ceněna její rozsáhlá editorská práce (četné edice dosud nevydaných rukopisných textů antických i středověkých).

doc. PhDr. Vladimír Biloveský, Ph.D.

Působí na Fakultě humanitních věd Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, kde vede katedru anglistiky a amerikanistiky a kde byl 16. ledna tohoto roku zvolen děkanem. Věnuje se stylistice anglického jazyka a překladu, zvláště překladu odborných textů a převodu terminologie. K jeho nejnovějším publikacím patří Vybrané kapitoly z translatológie a monografie Zázraky v orechovej škrupinke. Prekladové konkretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore.

Josef Rauvolf

Studoval obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1980-1991 pracoval jako domovník v Praze, 1993-99 jako noční hlídač a 1999-2000 jako šéfredaktor časopisu Rolling Stone, po celou dobu zároveň jako nezávislý publicista. Překládá z angličtiny a němčiny, zaměřuje se zvláště na současnou literaturu USA. V 80. a 90. letech 20. století publikoval řadu překladů poezie i prózy v časopisech (Světová literatura, Revolver Revue, Živel), také anonymně nebo pod pseudonymem. Jako překladatel se věnoval například dílu Ch. Bukowského, W. S. Burroughse, A. Ginsberga a J. Kerouaca.

Jiří Dědeček

Je písničkářem, básníkem, textařem, překladatelem, spisovatelem a také autorem četných rozhlasových a televizních pořadů. V letech 1973–1985 tvořil a vystupoval ve dvojici s Janem Burianem. V roce 1976 absolvoval obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v letech 1983-1988 studoval scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Od roku 2001 externě vyučuje tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Dne 25. dubna 2006 byl zvolen předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu, druhé funkční mu začalo roku 2009. Překládal například texty Johna Lennona, Borise Viana, Jacquesa Brela, Patricka Grégoirea či Vladimíra Vysockého.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022