Den s překladem 2011

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení VI. ročníku překladatelské soutěže, které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D..

Termín

 • 15. března 2011, od 9.15 hodin v místnosti E 304 (budova E, třída Čs. Legií, Ostrava 1)

Program dopoledního zasedání

 1. Děkan FF OU prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
  Úvodní slovo a předání čestných uznání
 2. PhDr. Jarmila Emmerová, Ústav translatologie FF UK v Praze
  Rub a líc překladatelské profese
 3. PhDr. Libor Dvořák, překladatel, Praha
  Francouzština v novém překladu Tolstého Vojny a míru
 4. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD., FF UK v Bratislavě
  Kvalitativní progres studentú OPT během semestru
 5. Mgr. David Voda, překladatel, Olomouc
  Překlad je umění věrnosti

Program odpoledního zasedání od 13.30 hodin

Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL).

 • polský jazyk - učebna D 601
 • ruský jazyk - učebna D 607.

Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Představujeme vám naše hosty

Jarmila Emmerová

vysokoškolská učitelka a překladatelka z angličtiny
Vystudovala angličtinu a literární vědu na FF UK v Praze. Pracovala jako redaktorka anglo-germánského oddělení ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění a posléze jako odborná asistentka nejprve na katedře anglistiky a pak v Ústavu translatologie FF UK. Překládá anglickou, americkou a australskou beletrii 19., 20. a 21. století, odborné texty a filmy, soustavně se věnuje překladu literatury pro děti. V letech 1992–1998 byla předsedkyní Obce překladatelů. K autorům, jejichž díla přeložila, patří například R. Bradbury, E. Caldwell, T. Hardy, J. Didion, C. McCullers, W. Styron, W. Collins, R. Crompton, R. Dahl, D. Sayers a další.

Libor Dvořák

redaktor a překladatel z ruštiny
Absolvoval obor filozofie – ruština na FF UK. Pracoval jako redaktor v revui Sovětská literatura, vycházející v Lidovém nakladatelství Praha. V letech 1990-91 byl šéfredaktorem a ředitelem nakladatelství. V roku 1991 pracoval postupně jako redaktor Východoevropské informační agentury, Čs. a České televize, Rádia Alfa a České informační agentury. Od roku 2005 pracuje redaktor Českého rozhlasu 6. Zároveň od 70. let působí jako překladatel ruské krásné literatury (bratři Strugačtí, S. Jesin, A. Kurčatkin, R. Kirejev, T. Zulfikarov, M. Bulgakov, L. Tolstoj, I. Bunin, A. Averčenko, M. Zoščenko, A. P. Čechov, V. Pelevin, V. Sorokin, S. Vasilenko a jiní).

Jaroslav Stahl

vysokoškolský učitel, překladatel a tlumočník z němčiny i do němčiny
Od roku 1997 působí jako odborný asistent Katedry germanistiky, nederlandistiky a  skandinavistiky FF UK v Bratislavě. Ve své výuce se věnuje konsekutivnímu i simultánnímu tlumočení, odbornému i uměleckému překladu a využití elektronických pomůcek při tlumočení i překladu. Ve výzkumné práci se zaměřuje na teorii simultánního tlumočení, osobnostní faktory a psychiku tlumočníka a také na souvislosti mezi tlumočením a textovou lingvistikou. Vedle své akademické dráhy je aktivním konferenčním tlumočníkem a překladatelem krásné literatury, včetně překladu literárních děl do německého jazyka.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022