Den s překladem 2009

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

IV. ročníku překladatelské soutěže,

které se bude konat pod záštitou děkanky Filozofické fakulty OU doc. dr. Evy Mrhačové, CSc. dne 17. března 2009 od 9.00 hodin v místnosti E304 (E24) - budova E, třída Čs. Legií 9, Ostrava 1.

Program
Program dopoledního zasedání:
1.Děkanka FF OU doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Zahajovací projev a předání čestných uznání
2.Prof. PhDr. Zdenka Švarcová, Dr., Ústav Dálného Východu FF UK Praha
Na začátku byly Verše psané na vodu
3.PhDr. Zuzana Jettmarová, M. Sc., Ústav translatologie FF UK Praha
Dispozice k provádění překladatelských zakázek podle normy: rámec profesní přípravy
4.Dana Hábová, tlumočnice a překladatelka, Praha
Aspoň něco z toho, co jste vždycky chtěli vědět o překládání a tlumočení, a nebojíte se na to zeptat
5.Doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D., Katedra českého jazyka FF OU Ostrava
Psaná a mluvená čeština
6.Doc. PhDr. Hana Srpová, CSc., Katedra českého jazyka FF OU Ostrava
Propria a reálie – překladatelská úskalí

Program odpoledního zasedání od 13.30:
 Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a polštiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 17. března 2009 DĚKANSKÉ VOLNO.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022