Den s překladem 2023

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XVIII. ročníku překladatelské soutěže,

které se koná pod záštitou děkana FF OU, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,
14. března 2023 od 9.10 hodin v aule Ostravské univerzity v budově B, Českobratrská ul. 16, Ostrava 1.

Program dopolední konference:

 1. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan FF OU
  Úvodní slovo a předání diplomů a čestných uznání

 2. Renata Putzlacher-Buchtová
  Kolaże z Koláře. Jak jsem překládala Očitého svědka do polštiny

 3. Lenka Malinová
  „Odvrácená strana překladu v české nakladatelské praxi“ aneb „Vše, co jste chtěli vědět o překladu, a báli jste se zeptat“

 4. Aleš Pohorský
  Napoleonův Memoriál ze Svaté Heleny a jeho překlad do češtiny

 5. Tomáš Dimter
  Překlad jako hledání smyslu

Odpolední program

od 14.10 h – PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY:

Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v dílnách dle pracovních jazyků na katedrách (dílna překladů z angličtiny – KAA; němčiny – KGE, francouzštiny, portugalštiny, italštiny a španělštiny – KRO, ruštiny a polštiny – KSL, latiny – KLA), místnost bude upřesněna na příslušné katedře a také oznámena během dopolední konference. Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o překlad, nejen soutěžícím.


Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny a latiny mají pro účast na Dni s překladem 14. března 2023 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2023

Renata Putzlacher Buchtová vystudovala polonistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově a v roce 2009 obhájila disertační práci v oboru polská literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako odborná asistentka Ústavu slavistiky FF MU vyučuje polskou literaturu a věnuje se literárnímu překladu. Překládá poezii, písňové texty a dramata. Za překlad Očitého svědka Jiřího Koláře obdržela v roce 2013 cenu udílenou polským měsíčníkem Literatura na Świecie za nejlepší překlad roku v kategorii poezie. Je autorkou básnických sbírek a divadelních her, loni přeložila a dramatizovala Šikmý kostel (Krzywy kościół) Karin Lednické pro Polskou scénu Těšínského divadla (nominace na Cenu Jantar za činoherní divadlo).

Lenka Malinová se toužila stát překladatelkou už od dětství a z letmého setkání se španělštinou na střední škole se stala celoživotní láska k tomuto jazyku a jeho kultuře. Po studiu magisterského programu hispanistiky a bohemistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a následném doktorském studiu tamtéž ji osud zavál na dlouhá léta do Španělska, kde vyučovala češtinu na Universidad de Granada. Překládat začala právě tehdy a v souladu s odbornou specializací na současnou španělskou literaturu se v překladu věnuje právě jí. K nejznámějším autorům, jejichž díla převedla do češtiny, patří Ildefonso Falcones nebo argentinská hvězda hororového žánru Agustina Bazterrica.

Doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. je romanista, literární historik a vysokoškolský pedagog působící v Ústavu románských studií FF UK. Zabývá se především francouzskou poezií středověku (Rutebeuf, Villon), tzv. prokletými básníky (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé) a francouzskou i českou literární avantgardou (Apollinaire). Překládá beletrii a poezii z francouzštiny do češtiny (Villon, Rimbaud aj.) a z češtiny do francouzštiny (Vančura, Fuks, Hrabal, Skácel, Holub, Mikulášek, Wernisch, Orten aj.). Rovněž vydal soubor studií pod názvem Prokletí a básníci (2000). Jeho zatím nejdelší překlad (666 s.), tj. Paměti ze záhrobí od F. Chateaubrianda, spatřil světlo světa v r. 2011. Přednášel pravidelně jako hostující profesor na Ecole Normale Supérieure a Ecole Pratique des Hautes Etudes v Paříži, napsal řadu studií a doslovů o francouzské literatuře (např. Aymé, Jammes, Maupassant, Renaudová, Vigny aj.) V r. 2020 v Academii vyšel jeho překlad Memoriálu ze Svaté Heleny sepsaného hrabětem de Las Cases. V r. 2023 dokončil překlad Chateaubriandových děl Rozpravy o revolucíchO Buonapartovi a Bourbonech.

Tomáš Dimter studoval filozofii v Praze a Berlíně, germanistiku v Salcburku a Hamburku, před pár lety si na odborném učilišti v Nasavrkách doplnil včelařské vzdělání. Působil jako prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, učil německou literaturu i plavání, moderoval literární magazín ASAP, z němčiny přeložil čtyři desítky knih. Před patnácti lety začal pracovat jako literární redaktor v nakladatelství Mladá fronta, v roce 2021 se stal jejím šéfredaktorem.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 09. 2023