Den s překladem 2022

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XVII. ročníku překladatelské soutěže,

které se koná pod záštitou děkana FF OU, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,
8. března 2022 od 9.10 hodin v místnosti E303 v budově E Ostravské univerzity (Reální 5, Ostrava 1).


Program dopolední konference:

 1. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan FF OU
  Úvodní slovo a předání diplomů a čestných uznání

 2. Mgr. Vít Kazmar, Ph.D., UK, Praha
  Překlad jako rozumění a tvorba

 3. Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D., UK, Praha
  Murakamiovské bilancování

 4. doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., JČU, České Budějovice
  Proměny překladatelské praxe v novém tisíciletí

 5. Mgr. Milan Pišl, Ph.D. OU, Ostrava
  Specifika překladu historického textu na příkladu Historie obce Mošnov

Odpolední program

od 14.10 h – PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY:

Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v dílnách dle pracovních jazyků na katedrách (dílna překladů z angličtiny – KAA; němčiny – KGE, francouzštiny, portugalštiny, italštiny a španělštiny – KRO, ruštiny a polštiny – KSL, latiny – KLA), místnost bude upřesněna na příslušné katedře a také oznámena během dopolední konference. Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o překlad, nejen soutěžícím.


Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny a latiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 8. března 2022 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2022

Vít Kazmar je překladatel a hispanista, ke studiu španělštiny jej přivedla fascinace texty Jorge Luise Borgese a Julia Cortázara, dvou Argentinců, a argentinské literatuře se věnuje, jako překladatel i jako autor článků, recenzí či doslovů až dosud. Pokouší se přinášet do českého prostředí ty nejzajímavější a literárně nejkvalitnější texty především z latinskoamerické literatury. V posledních letech jde o následující počiny: revidovaný překlad románu Pedro Páramo od Juana Rulfa, překlad španělského románu Vlast od Fernanda Aramburua, redakční spolupráce na překladu románu Obscénní pták noci Josého Donosa a překlad dalšího Argentince, podivínského exhibicionisty Juana Filloye, konkrétně jeho vrcholného díla Op Oloop. Za tuto práci překladatel minulý rok obdržel Cenu Josefa Jungmanna.

Ladislav Nagy vystudoval anglistiku a filosofii na FF UK. Překládá z angličtiny a píše především o současné britské a americké literatuře. Od roku 2010 působí jako ředitel Ústavu anglistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Spolu s Martinem Hilským edičně připravil esejistický soubor Od Slavíka k papouškovi (Host 2002). Je autorem knih Londýn stejný a jiný (Arbor vitae 2004), In memoriam (Academia — Episteme, 2015) a Palimpsesty, heterotopie a krajiny (Karolinum 2016).

Tomáš Jurkovič je český japanolog a překladatel z japonštiny – věnuje se především překladům děl Harukiho Murakamiho. Na FF UK absolvoval japanologii a v roce 2017 zde obhájil disertační práci na téma Hledání hrdiny – izanagiovský mýtus jako interpretační klíč k postavám protagonistů Haruki Murakamiho. K překladům knih Harukiho Murakamiho se Tomáš Jurkovič dostal prostřednictvím vlastní diplomové práce věnované tomuto autorovi a následné nabídce nakladatelství Odeon – prvním překladem bylo Murakamiho Norské dřevo (2002). Překládá i další japonské autory, například Džuničira Tanizakiho.

Milan Pišl je germanista, působí na Katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity a zabývá se teorií a praxí překladu a tlumočení, komunikací v řízení a podnikání. Vedle toho se rovněž věnuje neliterárnímu překladu z němčiny.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2022