Online vyhlášení vítězů soutěže Den s překladem

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni k účasti na setkání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XVI. ročníku překladatelské soutěže
DEN S PŘEKLADEM 2021,

která se koná pod záštitou děkana FF OU, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,

16. března 2021
od 9.00 hodin online na platformě ZOOM


ZOOM
Meeting ID: 917 8865 2781
Passcode: 561426


Program dopolední konference

9.00–9.30
zástupce vedení FF OU
Úvodní slovo a blahopřání oceněným studentům
9.40 – 10.10
Kateřina Klabanová, překladatelka, Praha
Bez upjatosti a obhroublosti: Jak přirozeně převádět přímou řeč, vnitřní monolog či ich-formu.
10.20 – 10.50
doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., FF UP Olomouc
O hajcrech a mašinfírech – nevyřešitelné výzvy při překladu Aloise Nebela do španělštiny
11.00 – 11.30
PhDr. Pavel Král, FF UP Olomouc
Člověk a stroj v překladovém procesu: konfrontace či kooperace?
11.40 – 12.00
bc. Fabiána Tetamenti, studentka Angličtiny pro překlad, FF OU
Studentské překlady: v čem studenti chybují a jak to dělat lépe
12.10 – 12.40
Martin Pšenička, šéfredaktor časopisu Plav
Jak vzniká časopis pro světovou literaturu
12.45
Závěr dopolední konference

Odpolední program – překladatelské dílny podle pracovních jazyků od 14.10

Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o překlad, nejen soutěžícím.

Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v dílnách dle pracovních jazyků rovněž online na platformě ZOOM.

Angličtina

Překlady studentů SŠ: 14.10 - 15.30
Překlady studentů VŠ: 15.30 - 17.00

ZOOM
Meeting ID: 945 3049 7330
Passcode: 023536

Němčina – čtvrtek 18. března

Čas: 15:00 - 16:00

ZOOM
Meeting-ID: 914 5271 4183
Kenncode: 303103

Španělština

Čas: od 14.00 – jen pro studenty SŠ

ZOOM

Francouzština

Peklady studentů SŠ: 14.10
Překlady studentů VŠ: 15.30

ZOOM
Meeting ID: 954 4887 7703
Passcode: 957676

Ruština

Čas: 14.15

ZOOM
Meeting ID: 771 6229 0302
Passcode: qpuCG1

Polština

Čas: 14.10-15.30

ZOOM

Latina

Čas: od 14.30

ZOOM


Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2021

Kateřina Klabanová (1973) vystudovala translatologii na FFUK, věnuje se literárním překladům z angličtiny a němčiny, občas rediguje a v porotě Soutěže Jiřího Levého hodnotí příspěvky mladých talentů. Vedla kurzy literárního překladu Obce překladatelů a několik let působila ve výboru Obce, kterou také zastupovala v Evropské radě asociací literárních překladatelů. Měla a má štěstí na takové autory, jako byli či jsou George Orwell, Martin Amis nebo Margaret Atwoodová, baví ji ale i knížky pro děti nebo rozverná poezie.

Enrique Gutiérrez Rubio je španělským lingvistou a překladatelem. Absolvoval studium slavistiky a germanistiky a v roce 2007 získal titul Ph.D. s vyznamenáním v oboru bohemistiky na FF Universidad Complutense de Madrid. Od roku 2008 působí na Katedře romanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, kde se v roce 2016 habilitoval a získal docenturu v oboru Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením na románské jazyky. Ve výzkumu se orientuje zejména na kognitivní lingvistiku a na španělskou morfologii a frazeologii. Je autorem pěti vědeckých monografií a více než 35 odborných článků. Překládá především z češtiny – např. Zatím dobrý (Jan Novák a Jaromír 99), Alois Nebel (Jaroslav Rudiš a Jaromír 99) nebo Ztracený deník profesora z Essexu (Miroslav Šašek a Olga Černá).

Pavel Král působí od roku 2003 na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zabývá se problematikou na pomezí jazyka a technologií, vyučuje předměty věnované využití IT pro překladatele a počítačem podporovanému překladu (CAT) a koordinuje studentské překladatelské praxe.

Martin Pšenička (1983, Praha) vystudoval Literární akademii, studium českého jazyka a literatury na FF UK nedokončil. Od roku 2014 působí v redakci Plavu, měsíčníku pro světovou literaturu, od podzimu r. 2018 je jeho šéfredaktorem. Externě spolupracoval s Českým rozhlasem Vltava na cyklech pořadů o české či americké poezii, autorsky se podílel na knize esejí Básně a místa (2015) a je spolueditorem volně navazujícího souboru Hrdinové v básních (2017, s J. Hrdličkou a M. Jaluškou) či kolektivní monografie Věci v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty (2020, s J. Hrdličkou a A. Snelling). Pracuje jako jazykový redaktor na volné noze, příležitostně překládá poezii a texty z oblasti literární vědy.

Fabiána Tetamenti vystudovala bakalářský obor Angličtina ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě a nyní je studentkou druhého ročníku magisterského oboru Angličtina pro překlad. Při studiích pracuje jako překladatelka především v audiovizuální tvorbě a jazyková lektorka. Mezi její koníčky patří studium jazyků, kromě angličtiny se zajímá také o španělštinu a korejštinu.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 03. 2021