Den s překladem 2007

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné
zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

II. ročníku překladatelské soutěže,

 
které se bude konat pod záštitou děkanky Filozofické fakulty OU
doc. dr. Evy Mrhačové, CSc.


 

dne 14. března 2007
od 9.00 hodin v místnosti E24
(budova E, třída Čs. Legií, Ostrava 1).


 

Program dopoledního zasedání:

 1. Děkanka FF OU doc.dr. Eva Mrhačová, CSc.
  Zahajovací projev a předání čestných uznání
   
 2. Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Ústav translatologie FF UK Praha
  Eurožargon z pohledu českého tlumočníka v Bruselu
   
 3. Doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc., FF UMB Banská Bystrica
  Slovenské překlady Poeova Havrana
   
 4. Prof. Dr. hab. Mieczyslav Balowski, FF OU v Ostravě
  Jazyk - kultura - překlad
   
 5. Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc., Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK Praha
  "Shromáždím hluboký ze slov svých hvozd...": k možnostem překladu anglické středověké poezie
   
 6. Josef Fronek, MA, Ph.D., University of Glasgow
  Postmoderní sémantika
   
 7. Diskuse a závěr

Program odpoledního zasedání (13.30 – 15.30 hodin):

 • Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře.

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022