Den s překladem 2019

logo Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XIV. ročníku překladatelské soutěže,

které se koná pod záštitou děkana FF OU, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D., 12. března 2019 od 9.10 hodin v aule Ostravské univerzity (budova B, Českobratrská 16, Ostrava 1).Program dopolední konference:
1.Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan FF OU
Úvodní slovo a předání čestných uznání
2.Mgr. Miroslav Pošta, překladatel, Praha
Jazykové technologie v audiovizuálním překladu
3.Ing. Martin Kříž, Ph.D., překladatel a tlumočník, Praha
Ztraceno a nalezeno v překladu a v tlumočení
4.Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava
O překladu libreta Šostakovičovy opery „Lady Macbeth Mcenského újezdu“
5.Mgr. Anna Tkáčová, překladatelka, Praha
Překlad eseje - jedno velké dobrodružství

Odpolední program
14.10PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY:
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v dílnách dle pracovních jazyků na katedrách (dílna překladů z angličtiny – KAA v aule OU, němčiny – KGE, francouzštiny, portugalštiny, italštiny a španělštiny – KRO, ruštiny a polštiny – KSL, latiny – KLA), místnost bude upřesněna na příslušné katedře a také oznámena během dopolední konference. Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o překlad, nejen soutěžícím.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny a latiny OU mají pro účast na akcích Dne s překladem 12. března 2019 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2019

Mgr. Anna Tkáčová je absolventkou Ústavu románských studií Karlovy Univerzity v Praze. V prvním ročníku Premio Iberoamericano v roce 1994 byla odměněna první cenou za práci nazvanou Identidad cultural de Latinoamérica. Téma později rozšířila v diplomové práci Hledání kulturní identity Španělské Ameriky v její literatuře, v níž se už soustředila pouze na hispanoamerickou literaturu. Od zakončení studií v roce 1997 se soustavně věnuje překladům španělské a hispanoamerické esejistiky (C. Fuentes, O. Paz, E. Poniatowska, J. Jiménez Lozano, Á. Ganivet, F. García de Cortázar). Španělsko a Hispánskou Ameriku, jejich literaturu a kulturu obecně, popularizuje i psaním recenzí (iliteratura.cz, A2, Svět literatury a další) a cestopisných článků v prestižním časopise Země světa či jiných periodikách, jakož i prostřednictvím průvodcovské činnosti. Je činná ve výboru Obce překladatelů.

Sinolog a ekonom ing. Martin Kříž, Ph.D. je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a dlouhodobě se věnuje tlumočnické a překladatelské praxi. Tlumočí simultánně a konsekutivně mezi češtinou, čínštinou a ruštinou, v komunitním tlumočení pracuje i v angličtině a ve francouzštině. Je rovněž lektorem čínštiny a autorem učebnice čínského jazyka. Mimo jiné pracuje pro společnost ChinaConsulting, která poskytuje vedle překladatelských, tlumočnických a lektorských služeb i poradenství v oblasti čínské ekonomiky, společnosti a kultury. Zkuste si pod vedením Martina Kříže první kroky k osvojení čínštiny spolu s Janem Krausem: Uvolněte se, prosím 30. 5. 2008 a 2. díl 2. 1. 2009 www.youtube.com

Mgr. Miroslav Pošta absolvoval na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor překladatelství a tlumočnictví – angličtina. Pracuje jako překladatel, redaktor, titulkář a koordinátor překladatelských projektů. Nejen pro translatology píše blog o překládání (TranslatoBlog.cz) a přednáší. Je autorem první české publikace o titulkování audiovizuálních pořadů nazvané Titulkujeme profesionálně a knihy Technologie ve službách překladatele.

Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. vystudoval anglickou a ruskou filologii na Ostravské univerzitě (2004) a poté absolvoval doktorské studium ruské literatury na Masarykově univerzitě (2011). Od roku 2004 pracuje na Katedře slavistiky OU, kde se zaměřuje na teoretické i praktické otázky překladu a mj. se specializuje na ruskou literaturu druhé poloviny 20. století a věnuje se tzv. autorské písni (V. Vysockij, B. Okudžava, A. Galič) a rockové poezii. V akademickém roce 2005-2006 působil jako lektor českého jazyka a literatury na Petrohradské státní univerzitě v Ruské federaci. V březnu 2018 byla v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě uvedena opera Dmitrije Dmitrijeviče Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu, kterou Jelínek opatřil českými titulky (česká verze libreta) a zároveň publikoval kratší studii v divadelním programu k představení.Zveřejněno / aktualizováno: 04. 03. 2019