Den s překladem 2017

logo  
Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XII. ročníku překladatelské soutěže,

 
které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D., 14. března 2017 od 9.00 hodin v místnosti E 308 (budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1).Program dopolední konference:

 1. Prof. PhDr Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU v Ostravě
  Úvodní slovo a předání čestných uznání
 2. PhDr. Blanka Stárková, překladatelka, redaktorka Čes. rozhlasu
  Stylistika "dlouhé věty" v překladu do češtiny
 3. Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph.D., FF Univerzity P. J. Šafárika, Košice
  Špecifiká prekladu viazaného verša
 4. Mgr. Petr Vidlák, Ph.D., FF Ostravské univerzity
  Jak napravit autorovy chyby a nedostatky v textu (na příkladu díla Olgy Tokarczukové)
 5. Mgr. Radovan Lakosil, FF Ostravské univerzity
  Překlad a tlumočení ve firemní komunikaci - problémy a kuriozity

Program odpoledního zasedání od 14.00 h - PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY:

Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL, KLA), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny a latiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 14. března 2017 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2017

Blanka Stárková je významná překladatelka ze španělštiny. Španělštinu a výtvarnou výchovu vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v osmdesátých letech absolvovala studium na Fakultě žurnalistiky UK s titulem PhDr. Od sedmdesátých let pracuje v Československém a následně Českém rozhlasu jako redaktorka, kde se věnuje literárním rozhlasovým pořadům a kulturní publicistice. S překlady Blanky Stárkové se setkali jistě všichni milovníci španělské a hispanoamerické literatury. Přeložila mnoho knih Gabriela Garcíi Márqueze (např. Láska za časů cholery, V tomhle městečku se nekrade), Podobenství o trosečníkovi Miguela Delibese, Nic Carmen Laforetové. Za překlady knih Javiera Maríase (Srdce tak bílé, Černá záda časuZamilovanosti) byla Blanka Stárková oceněna tvůrčími prémiemi Ceny Josefa Jungmanna. V roce 2014 jí byl udělen řád Isabely Kastilské za šíření povědomí o španělské kultuře v České republice a prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi.

Marián Andričík je slovenský literární vědec, překladatel a vysokoškolský pedagog působící na Katedře slovakistiky, slovanských filologií a komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Vystudoval slovenštinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1988-1990 pracoval jako redaktor časopisu Dotyky, později jako překladatel na volné noze. Od roku 1996 působí jako vysokoškolský pedagog. V roce 2003 obhájil disertační práci K druhovým problémom prekladu, v roce 2008 se habilitoval na docenta. Věnuje se překladu poezie, prózy, divadelních a rozhlasových her, esejí i odborné literatury, přičemž dosud vydal 33 knižních překladů. V roce 1993 získal prémii Slovenského literárního fondu za překlad výboru z poezie Johna Keatse, v roce 1996 za antologii beatnické poezie, v roce 2005 za výbor z poezie Williama Blakea, v roce 2006 za Anglicko-slovenský a Slovensko-anglický slovník a v r. 2008 za překlad próz Teda Hughese Príbehy o Stvorení. Je autorem tří vědeckých monografií: K poetike umeleckého prekladu (2004), Preklad pod lupou u (2013) a Aspekty piesňového textu (2014). Žije a pracuje v Košicích, s manželkou Markétou mají dva syny.

Petr Vidlák vystudoval polonistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde také obhájil doktorskou disertační práci. V letech 2001-2010 zde působil jako odborný asistent, od roku 2011 spolupracuje s katedrou slavistiky FF OU jako externí spolupracovník se zaměřením na výuku polské literatury, teorie a praxe překladu literárních textů. Kromě redakční práce, tlumočení a převodu odborných a populárně naučných textů se věnuje zejména překladům současné polské prózy a dramatu (S. Chwin, J. Głowacki). Je považován za dvorního překladatele polské spisovatelky Olgy Tokarczukové do češtiny, mj. titulů Pravěk a jiné časy (Host, 1999), Denní dům, noční dům (Host, 2002; v témže roce v širší nominaci na ocenění Magnesia Litera za překladovou knihu), Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých (Host, 2010) a Knihy Jakubovy (Host, 2016). Je členem Obce překladatelů ČR.

Radovan Lakosil vystudoval germanistiku a anglistiku, obor tlumočnictví a překladatelství na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od dětství běžně komunikoval česky, slovensky a německy. Svou interkulturní kompetenci dále rozvíjel během víceletého pobytu v Německu a následně díky živým profesionálním i soukromým kontaktům s německým prostředím. Od roku 2003 pracuje jako překladatel a tlumočník, od roku 2016 také jako pedagog Katedry germanistiky FF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022