Den s překladem 2016

logo  
Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XI. ročníku překladatelské soutěže,

 
které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D.,
15. března 2016 od 9.00 hodin
v místnosti E 308 (budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1).

Program dopolední konference:
 1. Prof. PhDr Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU v Ostravě
  Úvodní slovo a předání čestných uznání
 2. PhDr. Anežka Charvátová, překladatelka, FF Univerzity Karlovy, Praha
  Mezi tygry: Jak na hříčky a parodie
 3. Mgr. Renata Kamenická, Ph.D., FF Masarykovy univerzity, Brno
  Co prozradí popisy o překladateli
 4. Mgr. Ondřej Mrázek, překladatel, Praha
  Překlad jako metamorfóza
 5. Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D., FF Ostravské univerzity v Ostravě
  Lingua franca a překlad
 6. Mgr. Milan Pišl, Ph.D., FF Ostravské univerzity v Ostravě
  Vznik databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti a vyhodnocení
Program odpoledního zasedání od 14.00 h – PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY:
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL, KLA), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny a latiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 15. března 2016 DĚKANSKÉ VOLNO.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2016

Anežka Charvátová vystudovala španělštinu a francouzštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako redaktorka v nakladatelstvích Mladá fronta, Garamond, Fra. Externě spolupracovala s nakladatelstvími Paseka, Argo či BB/art. V současnosti vyučuje na Ústavu translatologie FF UK a na Ústavu románských studií tamtéž a podílí se na tvorbě recenzí v televizním pořadu 3 minuty s... a publikuje na literárním portálu iLiteratura.cz. Patří mezi nejvýznamnější české překladatele španělské, francouzské a italské literatury. Zaměřuje se především na tvorbu současných latinskoamerických autorů, jejichž překlady byly několikrát oceněny Tvůrčí odměnou Ceny Josefa Jungmanna. Anežka Charvátová je držitelkou ceny Magnesia Litera za překlad díla Vypravěč Maria Vargase Llosy a Ceny Josefa Jungmanna za román 2666 Roberta Bolaña. Mimo jiné je autorkou českého převodu Nultého čísla, posledního románu, který napsal nedávno zesnulý Umberto Eco.

Renata Kamenická vystudovala obory učitelství matematiky a fyziky na PřF MU a anglický jazyk a literaturu na FF Masarykovy univerzity v Brně, kde také působí jako odborná asitentka. V roce 2007 obhájila doktorskou disertační práci v oboru translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své badatelské práci se věnuje škále translatologických témat, zvláště univerzáliím v překladu (explicitaci a implicitaci v překladu, doktorská práce na téma Explicitace a individuální styl překladatele) a otázkám stylu v překladu. Je autorkou překladů titulů populárně naučné, odborné i krásné literatury z angličtiny, členkou Obce překladatelů.

Ondřej Mrázek se narodil 2. listopadu 1966 v Praze. Po absolutorium na pražském Akademickém gymnáziu v roce 1985 byl přijat na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Studoval zde angličtinu, ruštinu, pedagogiku a v roce 1990 byl úspěšně promován magistrem. V 90. letech překládal díla petrohradského spisovatele Daniila Charmse (Čtyřnohá vrána). Charmsovi zůstává věrný i počátkem nového století, kdy vycházejí další překlady (Čtyřnohá vrána a nové taškařice, Cirkus Abrafrk), a seznam překládaných autorů se rozšiřuje o prozaika Viktora Pelevina (Čapajev a Prázdnota, 2001, Svatá kniha vlkodlaka, 2010) a také Pavla Pepperštejna (Svastika a Pentagon, 2012). V současné době pracuje na překladu románu Tábor (rusky Obitěl) z pera nadějného ruského spisovatele Zachara Prilepina. Překládá i ze slovenštiny (R. Sloboda, L. Pisussi). Kromě služby múzám se aktivně věnuje žurnalistice (Lidová demokracie, Večerní Praha, ČTK, Literární noviny, Tvar, Pravda.sk, Květy). V 90. letech se  podílel na dramaturgické přípravě a moderování několika desítek dílů pravidelného hudebně-literárního pořadu Dovolte, bych suše předpokládal o Osvobozeném divadle a jeho následovnících v 60. letech na vlnách soukromého rádia Golem. V roce 2006 působil jako lektor pro organizaci Člověk v tísni, vedl kurzy elementární žurnalistiky pro dobrovolníky a podnikl pracovní cestu do Jemenu. V letech 2009-2012 aktivně vystupoval jako autor koncepce a protagonista projektu Živé literárky ve více než 50 literárních pořadech, debatách po knihovnách, divadlech, klubech a literárních kavárnách po celé ČR. V roce 2011 podnikl literárně-historickou cestu do Indonésie po stopách básníka Konstantina Biebla (S lodí, jež dováží čaj a kávu, LtN, 2012). Je také organizátorem literárních happeningů, improvizací a člen uměleckého sdružení Jitro Modré Slonice.

Christopher Hopkinson pochází ze severní Anglie, vystudoval bohemistiku a germanistiku na Oxfordské univerzitě, od roku 1996 žije v České republice. Je členem Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU, kde působí jako odborný asistent, vyučuje předměty lingvistické a překladatelské, současně se věnuje také překladu odborných, populárně naučných a propagačních textů z češtiny do angličtiny. Jeho lingvistický badatelský zájem se soustředí na otázky kontrastivní pragmatiky a žánrové analýzy, v oblasti translatologické se zabývá překladatelskými univerzáliemi (doktorská disertační práce na téma explicitace v překladu byla obhájena na FF UP v Olomouci), jazykovou interferencí a dalšími tématy.

Milan Pišl vystudoval germanistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde také obhájil doktorskou disertační práci a kde působí jako odborný asistent. Vyučuje především tlumočení a překlad, věnuje se rovněž firemní komunikaci v němčině a vedle činnosti pedagogické a výzkumné také vlastní tlumočnické praxi.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022