Den s překladem 2015

logo  
Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

X. ročníku překladatelské soutěže,

 
které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D.,
17. března 2015 od 9.00 hodin
v místnosti E308 (budova E, Třída Čs. legií, Ostrava 1).Program dopolední konference
 1. Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU v Ostravě
  Úvodní slovo a předání čestných uznání
 2. PhDr. Jarmila Emmerová, FF Univerzity Karlovy, Obec překladatelů, Praha
  Pestré putování půlstoletím překladu
 3. Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc., FF Masarykovy univerzity, Brno
  K některým problémům současného překladu
 4. Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., FF Univerzity Karlovy
  Déšť mi runy v duši dával: česká Kalevala Josefa Holečka
 5. Emília Perez, Ph.D., FF Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře
  Audiovizuálny preklad a otázka prekladateľských kompetencií
Program odpoledního zasedání od 14.00 - překladatelské dílny
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Představujeme vám přednášející Dne s překladem 2015

PhDr. Jarmila Emmerová

Vystudovala angličtinu a literární vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na fakultě působila nejprve jako asistentka katedry anglistiky, později dlouhodobě na katedře překladatelství a tlumočnictví. Věnuje se také přednáškové činnosti pro veřejnost, spolupracuje na kulturních pořadech pro rozhlas a televizi. Překládá anglickou, americkou a australskou beletrii 19., 20., a 21. století, odborné texty a filmy, soustavně se věnuje překladu literatury pro děti. V letech 1992–1998 byla po tři volební období předsedkyní Obce překladatelů. I nadále Obec reprezentuje a zastupuje na kongresech a v různých stavovských kulturních organizacích.

Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.

J. Munzar je vysokoškolský pedagog, germanista, anglista a nordista, překladatel z němčiny, angličtiny, dánštiny, švédštiny, norštiny a ruštiny. Studoval anglistiku, rusistiku a nordistiku (později i germanistiku) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí na Ústavu germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem učebních textů, řady odborných studií a doslovů. Překládá z němčiny, angličtiny, dánštiny, švédštiny, norštiny a ruštiny, především beletrii a díla filozofického a teologického zaměření. Roku 1995 mu byla udělena Humboldtova cena (Humboldtpreis).

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Studoval obor angličtina-finština-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; zabývá se zejména historickým vývojem angličtiny a literaturou anglického středověku. Překládá z moderní, staré a střední angličtiny a z finštiny. V roce 2003 byla Janu Čermákovi udělena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad roku – překlad staroanglického eposu Béowulf (vyšel v nakladatelství Torst).

Emília Perez, Ph.D.

Působí na katedře translatologie Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. V centru jejího zájmu je audiovizuální překlad. Na toto téma doma i v zahraničí vydala více příspěvků a publikací. Je také sestavitelkou první slovenské publikace, která se problematice audiovizuálního překladu věnuje: Audiovizuálny preklad: výzvy a perspektívy. Na překladech knižních titulů spolupracuje s domácími i zahraničními vydavatelstvími. Podílí se na přípravě titulků pro filmové festivaly, překládá pro dabingová studia a působí jako koordinátorka titulků v několika vzdělávacích a humanitárních projektech.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022