Den s překladem 2013

logo  
Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

VIII. ročníku překladatelské soutěže,

 
které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D.,
12. března 2013 od 9.10 hodin
v místnosti E308 (budova E, Třída Čs. legií, Ostrava 1).Program
Dopolední konference:
 1. Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU v Ostravě
  Úvodní slovo a předání čestných uznání
 2. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., PrF UK v Praze,
  Teorie a praxe právního překladu - shoda či rozpor?
 3. PhDr. Milan Macháček, redaktor nakladatelství Paseka,
  Redaktor jako pán a sluha
 4. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D., FF UK v Praze,
  Spory o kvalitu překladu
 5. Mgr. Barbora Gregorová, překladatelka,
  Nástrahy mladé polské prózy aneb jak píší děti horší konjuktury (na příkladu románů Doroty Maslowské a Mirka Nahacze)
Odpolední zasedání od 14.00:
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře. Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a polštiny mají pro účast na akcích Dne s překladem 12. března 2013 DĚKANSKÉ VOLNO.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022