Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017

Dne 9. listopadu 2017 se uskutečnila již 21. Studentská vědecká konference katedry germanistiky, spojená se soutěží o Cenu Františka Schwarze v oblasti diachronní lingvistiky. Studentky a studenti prezentovali konferenční příspěvky, které reflektují aktuální výzkum na katedře – jazykovědu, hospodářskou němčinu, literární vědu, translatologii, didaktiku němčiny, reálie a také odborný jazyk. Členky a členové Centra připravili se studenty referáty, které přímo navazují na jeho badatelskou činnost. Jednalo se především o problematiku užití termínů v německém denním tisku a také možné využití databáze termínů pro dílčí studie v rámci výzkumu odborného jazyka. Za Centrum vystoupily studentky doktorského studia Edita Pelikánová (odbornost v ženských časopisech), Jitka Platovská (terminologie závěrečných zpráv na příkladu firmy Siemens) a Kristýna Vitásková (problematika odborného překladu ekonomických textů).

A kdo tedy letos vyhrál? Cenu Františka Schwarze v oblasti diachronní lingvistiky získala Martina Bolková se svým příspěvkem „Tierische Ingrediezen in spätmittelalterlichen Rezepten“. Pořadí v ostatních sekcích bylo následující: 1. Nikola Honyszová - „Zur Problematik der Erläuterung von Fachwörtern am Beispiel der Ostrauer Datenbank von Termini“, 2. Michaela Sýkorová – Facebook als Instrument einer modernen Marketingstrategie“ a 3. Jan Bobocký – „Freizeitsport in der Tschechischen Republik und in Deutschland. Verleich am Beispiel des Basketballs der Jugendlichen.“ Jsme rádi, že právě vítězný příspěvek Nikoly Honyszové vychází z badatelské aktivity Centra, přičemž se tak podařilo představit jeho činnost před početným publikem nejen z řad studentů.

Jak je již dobrou tradicí, konala se naše studentská vědecká konference ve Studovně Filozofické fakulty, jejíž reprezentativní prostory jsme mohli využít také letos - děkujeme. Hlavní podíl na organizaci měla Dr. Irena Šebestová, konferenci tradičně moderovala doc. Pavla Zajícová a všechny vystupující svou přítomností povzbuzovala vedoucí katedry germanistiky a také ředitelka Centra prof. Lenka Vaňková. Letošní ročník ozdobila svou návštěvou také prof. Annette Muschner z Hochschule Zittau/Görlitz. Jak můžete vidět na fotografiích, věcné dary předala studentům exposlankyně Parlamentu ČR PhDr. Jaroslava Wenigerová.

Všem gratulujeme – můžete se těšit na finanční ceny a také na stáže v Evropském parlamentu, které letos na naši konferenci věnoval europoslanec Ing. Evžen Tošenovský.

Že za rok vyhrajete právě vy? To je dost dobře možné - přijďte nám to ukázat!


Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2017

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 08. 2020