Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“

U příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr., vedoucí katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, ředitelky Centra výzkumného jazyka a prezidentky Svazu Germanistů České Republiky, se konala 21.09.2016 konference "Linguistisches Treffen in Ostrava". Jak je patrné z fotografií, konferenci zahájili pan rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata a pan děkan Filozofické fakulty Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. Celé slavnostní setkání moderovala doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.

Na konferenci vystoupili tito hosté s následujícími příspěvky (chronologické řazení):

Prof. Gundolf Keil – Drei traumatologische Feldbücher des 15. Jahrhunderts

Dr. Lenka Vodrážková – Zu einem deutsch-tschechischen Hand- und Lehrbuch (1793). Eine Fallstudie zur Zweisprachigkeit im Bereich der Fachsprachen

Prof. Annette Muschner – Der lange Schatten des Erasmus von Rotterdam</p>

Dr. Martin Mostýn – Diskrimination oder Diskriminierung von Frauen? Vorüberlegungen zur Untersuchung von deverbalen Derivaten von Verben auf -ieren

Dr. Eva Polášková – Woran der Übersetzer auch denken sollte. Zur Verständlichkeit übersetzter Fachtexte für Schüler Dr. Milan Pišl – Wenn Alles Gute zu wenig wird

Prof. Libuše Spáčilová – Liebe Lenka, Leni, Lenny, Lenuš ...

Prof. Norbert Richard Wolf – Von der Gegenwart der Geschichte. Laudatio auf Lenka Vaňková

Chceme tímto poděkovat všem vystupujícím a také hostům naší slavnostní konference a velký díky patří také organizátorům z řad vyučujících a studentů katedry germanistiky. Dle ohlasů všech zúčastněných se konference mimořádně povedla a snad můžeme vyjádřit přání, že další takto slavnostní setkání germanistů se budou v Ostravě brzy opakovat. Paní profesorce přejeme k jejímu jubileu pevné zdraví, dobrou náladu a hodně elánu do další práce.

Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola
Mezinárodní konference „Linguistisches Treffen in Ostrava“
Autor: Daniel Gomola

Více fotografií si můžete prohlednout na Facebookovém profilu katedry germanistiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2017