Účast členů Centra na mezinárodní konferenci v německém Görlitz

Ve dnech 6. a 7. dubna 2017 se členové Centra a katedry germanistiky aktivně zúčastnili translatologicky orientované mezinárodní konference Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation, která se konala na Hochschule Zittau/Görlitz.

Účast členů katedry byla možná díky finanční podpoře z projektu SGS Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu (SGS21/FF/2016-2017), který je realizován na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity (více informací zde).

Za Centrum a katedru germanistiky vystoupili následující členové a přednesli tyto konferenční příspěvky:

  • Mgr. Martin Mostýn, Ph.D. – Über Diskrimination, Globalisation und Registration ... oder zur Übersetzung von Verbalabstrakta aus dem Tschechischen ins Deutsche.
  • Mgr. Milan Pišl, Ph.D. – Dolmetschunterricht am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ostrava – Beispiele der guten Praxis.
  • Mgr. Eva Polášková, Ph.D. – Übersetzen lehren an der Grund- und Mittelschule. Warum nicht?
  • PhDr. Irena Šebestová, CSc. – Der studentische Übersetzungswettbewerb an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava.
  • Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. – Auslandsgermanistik im Wandel. Am Beispiel der Entwicklung an tschechischen Universitäten. (plenární přednáška)
  • Doc. Iveta Zlá, Ph.D. – Der Studiengang Deutsch für die übersetzerische Praxis an der Universität Ostrava: thematische Schwerpunkte und ihre Praxisorientierung.

Konference se zúčastnily také studentky doktorského studia Mgr. Edita Pelikánová a Mgr. Jitka Platovská.

Přinášíme několik fotografií z konference a také z doprovodného programu.

Účast členů Centra na mezinárodní konferenci v německém Görlitz
Autor: Mgr. Jitka Platovská
Účast členů Centra na mezinárodní konferenci v německém Görlitz
Autor: Mgr. Jitka Platovská
Účast členů Centra na mezinárodní konferenci v německém Görlitz
Autor: Mgr. Jitka Platovská
Účast členů Centra na mezinárodní konferenci v německém Görlitz
Autor: Mgr. Jitka Platovská
Účast členů Centra na mezinárodní konferenci v německém Görlitz
Autor: Mgr. Jitka Platovská
Účast členů Centra na mezinárodní konferenci v německém Görlitz
Autor: Mgr. Jitka Platovská
Účast členů Centra na mezinárodní konferenci v německém Görlitz
Autor: Mgr. Jitka Platovská

Více fotografií si můžete prohlednout na Facebookovém profilu katedry germanistiky.

Článek o konferenci na stránkách Hochschule Zittau/Görlitz.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2017