Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka

logolink

Spolupráce kateder anglistiky a germanistiky v rámci Centra výzkumu odborného jazyka a jejich společný projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu umožnily v Ostravě ve dnech 6. - 8. listopadu 2014 uspořádat mezinárodní vědeckou konferenci. Tématem tohoto setkání s názvem "The Changing Landscape Of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel", kterého se zúčastnila řada uznávaných tuzemských i zahraničních odborníků, byl výzkum odborného jazyka, současná podoba odborné komunikace a také změny, jež v tomto kontextu probíhají. Celá akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0222).

Konference se konala ve dvou sekcích - germanistické a anglistické, přičemž plenární přednášky probíhaly v němčině a v angličtině. Celkem se konference zúčastnilo více než sedmdesát hostů z devíti zemí. Svou plenární přednášku zde pronesla například profesorka Theresa Lillis z britské The Open University, profesorka Anna Mauranen z University of Helsinky a dále také profesorka Ines Andrea Busch-Lauer z německé Westsächsische Hochschule Zwickau. Chybět nemohli ani zahraniční experti projektu, kterými jsou profesor Axel Satzger a také dlouholetý spolupracovník ostravské germanistiky profesor Norbert Richard Wolf, který pronesl závěrečnou plenární přednášku. Na konferenci samozřejmě vystoupili také všichni členové projektu a tématická paleta konferenčních příspěvků tak byla velmi pestrá. Referáty pojednávaly například o tom, jak se mění přístup k odbornému jazyku v souvislosti s masovým užíváním chytrých telefonů nebo Wikipedie, jaké jsou aspekty srozumitelnosti textu v nejrůznějších formách diskurzu nebo jaká jazyková specifika má multimediální odborná komunikace například v relaci expert - laik. Objevily se ale i zajímavé příspěvky zaměřující se na analýzu návodů uplatňovaných v technické komunikaci, na diskurzivní analýzu webových stránek, ale také referáty mapující různé oblasti odborné terminologie (například sportovní, lékařské či uměnovědné) v současném nebo historickém kontextu.

Konference přinesla účastníkům jak odborné obohacení znalostí a rozšíření obzorů, tak navázání nových kontaktů a přísliby možné budoucí spolupráce, včetně té na mezinárodní úrovni. Členové projektu a také studenti doktorského studia pod vedením ředitelky Centra výzkumu odborného jazyka profesorky Lenky Vaňkové a také zástupkyně ředitelky Centra doktorky Renáty Tomáškové se na konferenci intenzivně připravovali. Mohli tak prezentovat výsledky svého bádání v oblasti odborného jazyka, na které se podíleli také oba zahraniční experti zapojení do projektu.

Jak zaznělo v úvodní přednášce profesorky Vaňkové, spolupráce anglistů a germanistů na poli odborného jazyka je v tak průmyslově a technologicky orientovaném regionu, jakým je Moravskoslezský kraj, dobrým základem, na kterém je možné stavět i v budoucnu. Tuto myšlenku podpořila také celá Ostravská univerzita, když bádání v oblasti odborného jazyka zařadila mezi své hlavní směry výzkumu. Je tedy možné říct, že podobně zaměřená konference se v Ostravě velmi pravděpodobně nekonala naposledy. Za celý organizační tým jsme rádi, že jsme do Ostravy mohli pozvat špičkové zahraniční odborníky a mohli jim prezentovat v dobrém světle nejen výsledky naší vědecké práce, ale také celou Ostravskou univerzitu.

Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka
Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka
Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka
Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka
Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka
Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka

Více fotografií najdete na webu konference nebo na Facebooku.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022