Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Pavel Kladiwa


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 504, budova DM
funkce:
obor činnosti:české a obecné dějiny 18. a 19. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1968
e-mail:

Vzdělání

2002
OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1996 – 2001
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 – 1996
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1991 – 1994
OU, FF, KHI - bakalářské studium odborné historie (Bc.)
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
OU, FF, KHI - profesor
2008 – dosud
OU, CHSD - vedoucí vědecký pracovník
2008 – 2017
OU, FF, KHI - docent
1999 – 2008
OU, FF, KHI - odborný asistent
1998 – 1999
OU, FF, KHI - asistent
 

Odborné zaměření

Modernizační procesy s důrazem na městský prostor
Obecní samospráva v Předlitavsku
Národnostní konflikty ve městech v dlouhém 19. století
Fenomén spolčování
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
Moderní české dějiny (ediční řada nakladatelství Academia, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.)
 


(Dis-)Kontinuität der Nationalitätenstatistik - Cisleithanien und die Tschechoslowakische Republik 1880-1930
Pavel Kladiwa
Rok: 2022
stať ve sborníku

Obecní samospráva a veřejný život v rurálním prostředí na Moravě, 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2020, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

The elite as a concept and an analytical tool for researching municipal government in Cisleithania. The results of two Moravian projects
Pavel Kladiwa
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Moravian Countryside between the State, Nation and Civil Society. External Impulses and Local Initiatives
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Harrasowitz
kapitola v odborné knize

The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize

The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A Preliminary outline of the issue)
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?
Pavel Kladiwa
Rok: 2017, Opera historica
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses
Pavel Kladiwa
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

(Dis-)Kontinuität der Nationalitätenstatistik - Cisleithanien und die Tschechoslowakische Republik 1880-1930
Pavel Kladiwa
Rok: 2022
stať ve sborníku

Boj o dítě. Zápisy do obecných škol v moravské části Ostravska v první čtvrtině 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2021, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

Čas změny : Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Pavel Cibulka, Milan Řepa
Rok: 2021, Ostravská univerzita - Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
odborná kniha

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Revize tzv. Marchetova prováděcího nařízení
Pavel Kladiwa
Rok: 2021, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

Obecní samospráva a veřejný život v rurálním prostředí na Moravě, 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2020, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Lokální a regionální identita versus národní a státní identita. Historický exkurz na příkladech Slezska a Moravy
Pavel Kladiwa
Rok: 2019
stať ve sborníku

Obecné školy a jejich učitelé jako základní kultivační faktor rurálního prostředí. (Valašsko v posledním půlstoletí před první světovou válkou)
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

The elite as a concept and an analytical tool for researching municipal government in Cisleithania. The results of two Moravian projects
Pavel Kladiwa
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Moravian Countryside between the State, Nation and Civil Society. External Impulses and Local Initiatives
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Harrasowitz
kapitola v odborné knize

Valašsko mezi státem, národem a občanskou společností. Vnější impulzy a lokální iniciativy
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inventura 1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, NLN
kapitola v odborné knize

The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize

The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A Preliminary outline of the issue)
Pavel Kladiwa
Rok: 2018, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?
Pavel Kladiwa
Rok: 2017, Opera historica
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika a mapa: symboly představitelného společenství a představitelného prostoru
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses
Pavel Kladiwa
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880 - 1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2016, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní česká historiografie
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Národnostní politika na meziválečném Hlučínsku (s důrazem na základní školství)
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika českých zemí 1880-1921 - faktory, výsledky a problém jejich interpretace
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Časopis Slezského zemského muzea, série B
článek v odborném periodiku

The Birth of Czech Nationalist Activism in Reichenberg (Liberec) and its Conflicts with City Hall (with a focus on the conflict during the 1890 census)
Pavel Kladiwa
Rok: 2015, Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v Československu1918-1938
Pavel Kladiwa
Rok: 2014, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých zemích 1880-1914.
Pavel Kladiwa
Rok: 2014, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku

Specifika systému obecních voleb v předlitavském období a jeho vliv na volební kulturu (na příkladu Moravy a Rakouského Slezska)
Pavel Kladiwa
Rok: 2014, Historie, Otázky, Problémy
článek v odborném periodiku

S18: City as a Factory Yard
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

The Czech community and Czech as a "language of daily use" in Vienna 1880-1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2014, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

Die Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa, Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša
Rok: 2013, BWV - Dokořán
kapitola v odborné knize

(Nejen) Boháč versus Rauchberg
Pavel Kladiwa
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen
Pavel Kladiwa
Rok: 2013, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2012, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

Hans Kudlich (1823-1917)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications: Eugene (Oregon) 2011. 256 s. ISBN 978-1-61097- 014-32011
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Issue of Robot and of Hereditary Subjection at the Vienna Reichstag during the Revolution of 1848
Pavel Kladiwa
Rok: 2012, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku

The Self-presentation of the German Political Elite in Rural Areas of the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century: Public Celebrations, Commemorations, Monuments
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Bauernbefreier Hans Kudlich - součást národního příběhu českých a rakouských Němců
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Historický ústav AV ČR, v.v.i
kapitola v odborné knize

České země v dualistickém Rakousko-Uhersku
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Slovart
kapitola v odborné knize

Die nationale Situation in Mähren und in Österreichisch-Schlesien an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2011
stať ve sborníku

Martin Pelc: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Matice moravská, Brno 2009.
Pavel Kladiwa
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pomníky rozdělující a spojující
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2011, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Pozůstalosti Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Rita Krueger: Czech, German and Noble. Status and National Identity in Habsburg Bohemia. Oxford: Oxford University Press 2009
Pavel Kladiwa
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Trennende und verbindende Denkmäler
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzpomínky Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in Österreichisch-Schlesien um 1840 (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jana MACHAČOVÁ - Jiří MATĚJČEK: Problémy obecné kultury v českých zemích 1781-1989. Kutná Hora - Opava 2008.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

JUDSON, Pieter M.: Guardians of the Nation : Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Cambridge - Massachusetts : Harvard University Press, 2006.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010.
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Malíř, Jiří Hanuš
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Noviny
Pavel Kladiwa
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Obtížná integrace Hlučínska do Republiky československé
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

WINGFIELD, Nancy M.: Flag Wars and Stone Saints. How the Bohemian Lands Became Czech. Cambridge - London : Harvard University Press, 2007.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

ZAHRA, Tahra: Kidnapped souls : National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca - London Ithaca : Cornell University Press, 2008.
Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Das Unternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industrierevieres - Interessen, Einfluss und politische Repräsentation zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hans Kudlich - Slezan, Němec, Američan
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hans Kudlich jako symbol velkoněmecké ideologie
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

JUDr. Václav Kounic v poslanecké sněmovně říšské rady
Pavel Kladiwa
Rok: 2009, Matice moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
kapitola v odborné knize

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vztahy obce Zábřeh nad Odrou k Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu před I. světovou válkou
Pavel Kladiwa
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zpráva o projektu "Lesk a bída obecních samospráv"
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A friend or an enemy of the proletariat? An entrepreneurial campaign for the factory working class in Ostrava at the turn of the nineteenth and twentieth centuries
Pavel Kladiwa
Rok: 2008, Historia Urbana
článek v odborném periodiku

Bemerkungen zur Problematik der Nationalitäten in den mährischen und k.k. schlesischen Gemeinden vor dem I. Weltkrieg
Pavel Kladiwa
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek I. Muži z radnice
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Local self-government and local elites in the Czech lands 1850-1918
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2008
stať ve sborníku

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř: Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lukáš Fasora: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno 2007
Pavel Kladiwa
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Město a městská samospráva éry Františka Josefa I. v procesu modernizace
Pavel Kladiwa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Pět moravských obecních spořitelen před první světovou válkou
Renata Kafková, Eduard Kubů, Pavel Kladiwa, Jiří Šouša
Rok: 2008, Dokořán
kapitola v odborné knize

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Statistická řada Österreichisches Städtebuch
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Yoshiyuki Morishita: Svaz českých měst a bytová politika na začátku 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... další autoři
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1848-1914. Díl I.: Vývoj legislativy
Pavel Kladiwa
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Měšťan (řemeslník, živnostník, maloobchodník, majitel domu)
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Otázka (ne)zřízení okresních zastupitelstev na Moravě a v rakouském Slezsku 1862-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Podnikatelstvo v procesu budování moderní infrastruktury v letech 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Přítel či nepřítel proletariátu? Podnikatelská agitace na ostravské tovární dělnictvo na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Pavel Kladiwa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Starosta (od Františka Kremera ke Gustavu Fiedlerovi)
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2007, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Gemeindeverwaltung und lokale Eliten in ben böhmischen Ländern 1850-1918,
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2006, East Central Europe/ECE
článek v odborném periodiku

Peripetie vývoje Hlučínska v letech 1742-1948
Pavel Kladiwa
Rok: 2006, Muzeum Hlučínska
kapitola v odborné knize

Velkopodnikatelstvo a obecní samospráva v průmyslových městech (Vítkovice a Moravská Ostrava na počátku dvacátého století)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2006, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913
Pavel Kladiwa, Milan Hlavačka
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česko-německý spor v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Češi a Němci v olomoucké obchodní a živnostenské komoře 1903-1910.
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Die statistische Reihe Österreichisches Städtebuch - vernachlässigte Quelle zum Studium der wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhältnisse von großen cisleithanischen Städten 1880-1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Pamiętnik Cieszyński
článek v odborném periodiku

Großunternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industriegebietes: Interessen, Einfluß und Macht zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851
Pavel Kladiwa, Jiří Štaif
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika odborného a pokračovacího školství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na počátku 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2005
stať ve sborníku

Statistická řada Österreichisches Städtebuch - opomíjený pramen ke studiu hospodářských, sociálních a demografických poměrů velkých měst českých zemí 1880-1910
Pavel Kladiwa
Rok: 2005, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Budování moderní infrastruktury v průmyslovém městě (Moravská Ostrava posledních předválečných desítiletí)
Pavel Kladiwa
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Činnost obecních samospráv na Moravě a ve Slezsku 1850-1918 (Metodika a koncept výzkumu, literatura k tematice)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2004
stať ve sborníku

Der Einfluss der unternehmerischen Eliten von industrieller Region auf die Kommunalpolitik vor dem Ersten Weltkrieg (am Beispiel der Unternehmerschaft in Mährisch Ostrau und anliegender Umgebung)
Pavel Kladiwa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích - stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury
Pavel Kladiwa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Obecní samospráva a lokální elity českých zemí 1850-1918. (Koncept a dílčí výsledky výzkumu)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2004, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913. Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé
Pavel Kladiwa
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918
Pavel Kladiwa, Tomáš Jiránek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tomáš Garrigue Masaryk
Pavel Kladiwa, Alain Soubigou
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kdo vládl v Moravské Ostravě? Úloha členů moravskoostravského zastupitelstva v nejvýznamnějších německých spolcích a akciových společnostech
Pavel Kladiwa
Rok: 2003
stať ve sborníku

Německý politický systém v Moravské Ostravě před první světovou válkou
Pavel Kladiwa, Renata Kafková
Rok: 2003, Časopis Matice moravské v Brně
článek v odborném periodiku

Odkud brát a kam dávat? Komunální hospodářství průmyslového města na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Moravská Ostrava 1875-1910)
Pavel Kladiwa
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Podnikatelské elity průmyslového regionu před první světovou válkou (na příkladu Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v Moravské Ostravě)
Pavel Kladiwa
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Bürgertum, bürgerliche Gesellschaft - vývoj pojmu, stav bádání a jeho perspektivy
Pavel Kladiwa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obecní volby v Moravské Ostravě 1850-1908 a formování občanské společnosti
Pavel Kladiwa
Rok: 2002, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Obecní výbor jako jádro středních vrstev průmyslového města konstituční éry (na příkladu Moravské Ostravy 1850-1914)
Pavel Kladiwa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1908 - elita občanských vrstev průmyslového města
Pavel Kladiwa
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Stav bádání k problematice formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. Srovnání frankfurtského, bielefeldského a vídeňského projektu na téma Bürgertum
Pavel Kladiwa
Rok: 2002, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

K problematice vymezení moravskoostravského Bürgertum 1870-1914
Pavel Kladiwa
Rok: 2001
stať ve sborníku

Moravskoostravské politické spolky a formování občanské společnosti na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2001, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Školská problematika v Moravské Ostravě ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Pavel Kladiwa
Rok: 2000
stať ve sborníku

K provádění národní očisty na Hlučínsku po roce 1945
Pavel Kladiwa
Rok: 1998, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Katolické noviny, zdroj informací o Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Rok: 1998, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Moravec RichardDělnické tělocvičné jednoty v českých zemích od počátků do nuceného zánikudisertační 2022 
Rataj MichaelNěmecká opavská žurnalistika v meziválečném obdobídisertační 2016 
Brincko JurajVývoj etnických a konfesionálnych pomerov v Spišskej stolici v 18. storočí.disertační 2014 
Janišová JanaZřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604rigorózní 2017 
Pokludová AndreaLesk a bída obecních samospráv Moravy 1850-1914. Olomoucrigorózní 2010 
Hudcová VeronikaPomníková kultura a veřejný prostor v Moravské Ostravě jako výraz proměny politických režimůdiplomová 2021 
Kocur TomášZákladní rysy společenského a politického života v Rožnově pod Radhoštěm v období 1945-1954diplomová 2021 
Huška RadekOsídlovací politika ve Vítkově a okolí v letech 1945-1950diplomová 2020 
Březná TerezaOdsun Němců z Bílovecka po druhé světové válcediplomová 2019 
Maňáková KateřinaŽivot civilního obyvatelstva na Zlínsku za první světové válkydiplomová 2019 
Moravcová JitkaPohorská jednota Radhošť v letech 1884-1989diplomová 2017 
Garncarz JiříProtinacistický odboj na Vsetínskudiplomová 2015 
Zelená MarieVýznam okrašlovacích spolků pro kultivaci městského prostoru v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.diplomová 2012 
Lipovská JanaPřerov v éře komunální samosprávy 1850-1914diplomová 2009 
Alsharif JanaObecní samospráva Mariánských Hor v letech 1885-1914diplomová 2008 
Nenčevová KristýnaPříbor v éře komunální samosprávy 1850-1914diplomová 2008 
Slezáčková IvanaFrýdek v éře komunální samosprávy 1850-1914diplomová 2008 
Sojčák MichalNabývání československého státního občanství v letech 1918 - 1935 (na příkladu politického okresu Moravská Ostrava)diplomová 2008 
Bayer MichalPohled dělnického tisku na problematiku komunální politiky Moravské Ostravy 1890-1914diplomová 2007 
Kudělka PetrNěmecký spolkový a kulturní život ve městě Opavě ve druhé polovině devatenáctého a na počátku dvacátého stoletídiplomová 2006 
Martínková IvetaPomníky Josefa II. jako zrcadlo česko-německé kulturní válkybakalářská 2022 
Bieloschková LucieNěkolik fragmentů dějin meziválečného Hlučínskabakalářská 2021 
Berski DaliborObecní kroniky a pamětní knihy z Frýdeckomístecka jako zdroj informací o životě obyvatelstva za I. světové válkybakalářská 2019 
Řežábková NatálieInternační tábory na Ostravsku po druhé světové válcebakalářská 2019 
Zogata LukášKomunální elity Přívozu v letech 1850-1914bakalářská 2019 
Obalová ZuzanaČeské Občanské besedy v regionu severní Moravy a Slezska 1861-1938bakalářská 2018 
Huška RadekOsud Němců na Vítkovsku po II. světové válcebakalářská 2017 
Kocur TomášRakouskouherští zajatci za 1. světové války v Rusku (příklad Karla Balcara)bakalářská 2017 
Rybář JiříSpolková činnost v Místku v předlitavském a prvorepublikovém období na příkladu vybraných spolkůbakalářská 2017 
Zogata LukášKomunální elity Přívozu v letech 1850-1914bakalářská 2017 
Březná TerezaNárodnostní vztahy v Přívoze před I. světovou válkou na příkladu analýzy spolkové činnosti a novinbakalářská 2016 
Černocká GabrielaSpolková činnost ve Valašském Meziříčí v předlitavském a prvorepublikovém období na příkladu vybraných spolkůbakalářská 2016 
Debrecenyi JanKomemorace Josefa II. na Moravě a ve Slezsku a její proměnabakalářská 2016 
Maňáková KateřinaObecní a školské kroniky jako zdroj informací o životě na Vsetínsku za I. světové válkybakalářská 2016 
Moravcová JitkaBeskydské spolky Klubu českých turistů v letech 1945-1989bakalářská 2015 
Beran LukášSportovní klub Moravská Ostrava 1918-1965bakalářská 2012 
Rak LukášLudgeřovičtí vojáci v německé armádě v letech 1939-1945 (vzpomínky pamětníků)bakalářská 2010 
Grussmannová MariannaČeské dobročinné spolky na Ostravsku před I. světovou válkoubakalářská 2009 
Gryžboň JakubTělesné tresty v císařsko-královské armádě v letech 1803-1868 se zaměřením na Rakouské Slezskobakalářská 2009 
Herman JanPartyzánské hnutí na Zlínsku za II. světové válkybakalářská 2009 
Peňázová JarmilaČeský spolkový život ve Vítkovicích do první světové válkybakalářská 2009 
Karafiátová MarkétaČeský pěvecký spolek Podhoran v Holešově a jeho činnost v letech 1861 - 1938bakalářská 2006 


Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861-1914
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Národnostní otázka v I. Československé republice a její odezva v regionu severní Moravy a Slezska
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hans Kudlich - osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury.
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
"Bürgerlich" elita průmyslového velkoměsta 1870-1910, její činnost ve spolcích a politice (na příkladu Moravské Ostravy)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2001 - 12/2004
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub