Chci studovat na Filozofické fakultě

Je více než 10 důvodů, proč studovat na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

 • Na naší fakultě nevedeme k biflování, učíme studenty přemýšlet, hledat kontexty, rozvíjet kreativitu a fantazii, tříbit a formulovat názory.
 • Studenti se zapojují do vědecko-výzkumných aktivit, mohou se stát součástí badatelského týmu.
 • Studenti pořádají vlastní vědecké konference, kde se učí rétorice i kritické diskuzi, a mohou se tak navzájem motivovat a porovnávat kvalitu studijních výstupů.
 • Naši studenti mohou v rámci programu Erasmus+ vycestovat do více jak stovky zemí po celém světě, kde se seznámí s cizí kulturou a zdokonalí ve znalosti cizího jazyka.
 • Filozofickou fakultu každoročně navštěvuje řada významných tuzemských i zahraničních vědců i známých osobností přednášejících po celém světě. Nemusíte nikam cestovat, přijedou za vámi.
 • Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské formy studia. Uchazeč si může vybrat z více jak osmi desítek oborů včetně různých kombinací.
 • V rámci Celoživotního vzdělávání nabízíme na 15 kurzů rozšiřujícího vzdělání a kvalifikaci.
 • Studenti mají možnost vedle vybraného oboru studovat zdarma také doplňkové moduly zaměřené na praxi, které je výrazně rozvíjejí a zvyšují jejich schopnost uplatnit se na trhu práce.
 • Fakulta se zajímá o své budoucí absolventy, již během studia je připravuje na vstup na trh práce. Spolupracujeme se sedmi nejvýznamnějšími zaměstnavateli v Moravskoslezském regionu.
 • Student je respektovaným partnerem, který má možnost prostřednictvím akademického senátu zasahovat do dění na univerzitě.
 • Budovy fakulty se nacházejí v centru města v blízkosti centrálního náměstí, studenti jsou tak součástí komunitního života a v centru kulturního dění.
 • Podívejte se na další součásti fakulty: Exkurze, Den s překladem, Blíže k praxi.

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 06. 2021