OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (7)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (1)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (1)
Krátkodobé programy a kurzy (6)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (1)
Moduly (3)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Nabízené akce CŽV - Filozofická fakulta

Czechs in the Central European Cultural Context
Čeština pro cizince / Czech for Foreigners
Čeština pro rusky mluvící cizince (dlouhodobé prezenční kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé)
Portugalština: jazyk, reálie, kultura
Pracovník v neziskovém sektoru
Příprava k nostrifikační zkoušce
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie
Psychologie
Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň ZŠ (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium českého jazyka a literatury k získání způsobilosti vyučovat na SŠ (studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ (studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Rozšiřující studium latinského jazyka pro střední školy
Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Sociologie ve společenské praxi
Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě
Úvod do studia japonské filologie - japonský jazyk a kultura
Úvod do studia na FF OU