Blíže k praxi

Pro vedení Filozofické fakulty je důležité, aby absolventi nalezli po skončení studia uplatnění. Tomu nahrává i nabídka řady studijních oborů, ale hlavně možnost zapojit se do doprovodných studijních modulů, které výrazně zvyšují šance na uplatnění na trhu práce. V současné době jsou studentům FF OU nabízeny tři doprovodné moduly – Základy televizní žurnalistiky, HR (Human Resources) – personální konzultant a modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura 1 a 2.

Základy televizní žurnalistiky jsou vyučovány ve spolupráci s Českou televizí, kdy součástí výuky je i praktická část. Student nahlédne do zákulisí televizní tvorby a po absolvování modulu by měl být připraven samostatně zpracovat krátkou reportáž. Řada našich absolventů jsou právě redaktory České televize.

Modul HR – personální konzultant má studenty připravit na trh práce. Díky spolupráce s celou řadou soukromých firem se tak studenti ocitají blíže praxi, modul totiž zahrnuje i sto hodin praxe ve vybrané společnosti. Právě tam si může každý vyzkoušet založit fiktivní firmu nebo nanečisto rozjet vlastní podnikání pod vedením zkušených personalistů a koučů. Do začátku se tak studentům dostávají neocenitelné rady a zkušenosti, které využijí při vstupu na trh práce.

Modul Portugalština vznikl na základě poptávky studentů i zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji, kteří hledají jazykově vybavené absolventy. Naši absolventi disponují znalostí jazyka i reálií dané země.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 10. 2018