Blíže k praxi

Pro vedení Filozofické fakulty je důležité, aby absolventi nalezli po skončení studia uplatnění. Tomu nahrává i nabídka řady studijních programů, ale hlavně možnost zapojit se už během studia do praxe, které jsou na řadě kateder pro studenty povinné. Studenti už během studia navazují důležité kontakty a získávají základní povědomí o pracovních podmínkách a příležitostech. Kromě praxí se mohou bezplatně přihlásit také do studijních modulů rozšiřující jejich kompetence a zvyšující šance na uplatnění na trhu práce. V současné době se mohou studenti zapsat do tří modulů, které jsou koncipovány tak, aby jejich studium nekolidovalo se stávajícím denním studiem. Aktuálně jsou v nabídce moduly - HR (Human Resources) – personální konzultant, modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura 1 a modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2.

Modul HR – personální konzultant je cíleně zaměřen na praxi, studenti se učí základním personálním procesům a základům managementu. Modul zahrnuje sto hodin praxe ve vybrané společnosti, v rámci studia si studenti mohou nanečisto rozjet vlastní podnikání pod vedením zkušených personalistů a koučů, kteří jim rovněž do začátku poskytnou neocenitelné rady, jak zaujmout potenciálního zaměstnavatele a získat požadovanou pracovní pozici.

Modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura I. a II. vznikl na základě poptávky studentů i zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji, kteří hledají jazykově vybavené absolventy. Vedle sedmi nabízených jazyků v rámci denního studia na Filozofické fakultě si studenti mohou rozšířit svou jazykovou vybavenost o portugalštinu. Absolventi obou běhů modulu disponují znalostí portugalštiny na úrovni B1.

Modul HR – personální konzultant a moduly Portugalština: jazyk, reálie, kultura I. a II. jsou však dostupné také široké veřejnosti v rámci nabídky Celoživotního vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 06. 2021