Exkurze, divadlo, sbor, literární večery

Fakultní exkurze jsou u studentů velmi oblíbené a vyhledávané, za výhodnou cenu mají možnost poznat památky a zajímavá místa v České republice i v zahraničí. Exkurze jsou nejčastěji zaměřeny na poznávání památek, návštěvy muzeí a galerií, ale i například archívů, aby se studenti seznámili se způsobem badatelské činnosti. Exkurze jsou příjemným zpestřením studia, neboť jsou neformální a přátelské, umožňují lépe poznat spolužáky i vyučující. Součástí je odborný výklad vyučujícího, kdy i studenti si sami připravují krátké referáty o navštívených místech. Jednotlivé katedry pořádají exkurze i několikrát za semestr, přičemž je možné se přihlásit na exkurzi bez ohledu na to, zda studujete na dané katedře. Pravidelně se vyjíždí do Itálie, Polska, Španělska, Francie, Řecka, Portugalska, ale například i do Izraele a dalších zemí.

Divadlo, sbor, literární večery…

Součástí fakulty je také divadelní spolek ELTO při katedře anglistiky a amerikanistiky, který pravidelně vystupuje na veřejných akcích a má více než dvacet členů. Také katedra germanistiky pořádá divadelní představení, ale i další katedry organizují se studenty vedlejší aktivity, tradiční jsou například večírky bohemistické, anglistické, dějin umění či katedry filozofie. Kreativní studenti se setkávají nad svými prozaickými a básnickými literárními díly. Velice prestižní je fakultní sbor ADASH při katedře filozofie, který se specializuje na židovské písně. Sbor pravidelně hostuje v zahraničí, na svém kontě má koncerty v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, ale i v USA nebo Izraeli. O jeho velkém úspěchu svědčí i osobní dopis izraelského prezidenta Rubiho Rivlina, v němž zmiňuje vděk za působení sboru.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 10. 2018