Exkurze

Fakultní exkurze jsou u studentů velmi oblíbené a vyhledávané, za výhodnou cenu mají možnost poznat památky a zajímavá místa v České republice i v zahraničí. Exkurze jsou nejčastěji zaměřeny na poznávání památek, návštěvy muzeí a galerií, ale i například archívů, aby se studenti seznámili se způsobem badatelské činnosti. Exkurze jsou příjemným zpestřením studia, neboť jsou neformální a přátelské, umožňují lépe poznat spolužáky i vyučující. Součástí je odborný výklad vyučujícího, kdy i studenti si sami připravují krátké referáty o navštívených místech. Jednotlivé katedry pořádají exkurze i několikrát za semestr, přičemž je možné se přihlásit na exkurzi bez ohledu na to, zda studujete na dané katedře. Pravidelně se vyjíždí do Itálie, Polska, Španělska, Francie, Řecka, ale například i do Izraele a dalších zemí.