OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Pavel Pumpr

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:koordinátor Erasmu, vědecký pracovník
obor činnosti:správce knihovny KHI, české dějiny raného novověku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • 2001–2009: FF MU v Brně – doktorské studium v oboru Historie – české dějiny (Ph.D.)
 • 1996–2001: FF MU v Brně – magisterské studium oborů Historie – Archivnictví (Mgr.)

Praxe

 • 2015 – dosud: Katedra historie FF OU – vědecký pracovník
 • 2012–2015: Historický ústav FF MU v Brně – odborný asistent
 • 2009 – dosud: výkonný redaktor Časopisu Matice moravské
 • 2005–2011: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura – výzkumný a vývojový pracovník, pracovník edičního centra

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Časopis Matice moravské (člen redakční rady)
 • Matice moravská (člen výboru)

Základní výzkumné zaměření

 • raně novověký vývoj farní organizace
 • hospodaření církevních institucí
 • sociální dějiny kléru v 16.–18. století


Pumpr, P. Brixen, Freie Universität Bozen, aktivní účast na konferenci 19.-21. 4. 2017: Raum und Region in der historischen Forschung. 2017.
Pumpr, P. Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia. In: Raum und Region in der historischen Forschung. Brixen: Freie Universität Bozen. 2017.
Pumpr, P. Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, badatelský pobyt, 18.-21. 9. 2017. 2017.
Pumpr, P. Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 13.-16. 11. 2017. 2017.
Pumpr, P. Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-10. 11. 2016. 2016.
Pumpr, P. Girona, University of Girona, aktivní účast na konferenci, 7.-10. 9. 2015: Rural History 2015. 2015.
Pumpr, P. Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 131, č. 2012, s. 311-340. ISSN 0323-052X.
Pumpr, P. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století. Brno: Matice moravská, 2010. Knižnice Matice moravské, svazek 31. 424 s. ISBN 978-80-86488-73-8.
Pumpr, P., Chocholáč, B. a Borovský, T. Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. Země a kultura ve střední Evropě 5. 423 s. ISBN 978-80-86488-42-4.

Zobrazit všechny publikaceNenalezen žádný záznam.Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí
Hlavní řešitelMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
facebook
rss
social hub