OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Miroslav Kubát

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 504, budova D
funkce:projektový specialista katedry
obor činnosti:obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, jazykové praktikum
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)25300
telefon, mobil: 553 46 1862
e-mail: miroslav.kubat@osu.cz
osobní WWW stránka:http://miroslavkubat.webnode.cz/

Vzdělání

2015FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2010–2012FF UP Olomouc, obor česká filologie (Mgr.)
2007–2010FF UP Olomouc, obor česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (Bc.)

Praxe

2015–dosudKČJ FF OU, odborný asistent

Základní výzkumné zaměření

  • Kvantitativní lingvistika: stylometrie, textologie
  • Obecná lingvistika


Kubát, M. Erasmus staff training UK Bratislava. 2016.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 144 s. ISBN 978-80-7464-868-7.
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University. 2016.
Čech, R. a Kubát, M. Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics. 2016, roč. 1, s. 5-13. ISSN 2476-3004.
Kubát, M. a Čech, R. Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In: E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson. Issues in Quantitative Linguistics 4. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016. s. 150-159. Studies in Quantitative Linguistics 23. ISBN 978-3-942303-44-6.
Kubát, M. Kvantitativní analýza textu. In: Jazykovědné sdružení. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. In: Seminář z kvantitativní lingvistiky. Bratislava: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského. 2015.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. 2015.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). Glottometrics. 2014, č. 27, s. 91-92. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Kvantitativní analýza textu. In: Současné přístupy ke komunikaci a jazyku. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M. a Čech, R. Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1. 2014.
Kubát, M. Moving Window TTR. In: Současné přístupy ke komunikaci a jazyku. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M. Moving window type-token ratio and text length. In: Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. s. 105-113. Studies in quantitative linguistics 17. ISBN 978-3-942303-24-8.
Kubát, M. a Matlach, V. Quantitative index text analyser (QUITA). In: QUALICO 2014. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka. In: Lingvistika Praha 2013. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. ISSN 1805-9988.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka. In: Lingvistika Praha 2013. Praha: Univerzita Karlova. 2013.
Kubát, M. National and Kapodistrian University of Athens. 2013.
Kubát, M. National and Kapodistrian University of Athens. 2013.
Matlach, V., Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). 2013.
Kubát, M. University of Trier. 2013.
Kubát, M. a Milička, J. Vocabulary Richness Measure in Genres. Journal of Quantitative Linguistics. 2013, roč. 20, s. 339-349. ISSN 0929-6174.


AutorNázev práceTypRok
Zajícová DenisaKvantitativní analýza cestopisů Karla Čapkabakalářská  
Kubečková LenkaKvantitativní analýza povídek Karla Čapkabakalářská 2017