OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Lucie Radková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 503, budova D
funkce:garant přijímacího řízení
obor činnosti:současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1864
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2012FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2006FF OU Ostrava - akademický titul PhDr.
1995 - 1999FF OU Ostrava - studium oboru český jazyk - německý jazyk (Mgr.)
1991 - 1995Gymnázium Karviná

Praxe

2006 - dosudKČJ FF OU, odborná asistentka s vědeckou hodností
2005Obchodní akademie Karviná, učitelka německého jazyka
2001 - 2002Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Karviná, odborná asistentka pro výuku německého jazyka
1999 - 2002ZŠ Žižkova, Karviná, učitelka českého a německého jazyka

Výzkum a grantová činnost

  • Granty aktivní:
    • SGS/FF/2014 Lexikum drogově závislých II - hlavní řešitelka
  • Granty neaktivní:
    • SGS/FF/2013 Lexikum drogově závislých - hlavní řešitelka
    • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - členka řešitelského týmu

Základní výzkumné zaměření

  • Lexikologie a lexikografie (vězeňská mluva, mluva narkomanů)


Radková, L. Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?. Zeitschrift für Slawistik. 2016, roč. 61, s. 369-379. ISSN 2196-7016.
Radková, L. a Mazurová, G. Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti. Studia Slavica. 2016, roč. XX, s. 67-73. ISSN 1803-5663.
Radková, L. a Nováková, L. Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 203-214. ISSN 1803-5663.
Radková, L. a RAUSOVÁ, J. Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí. Naše řeč. 2015, roč. 98, s. 11-20. ISSN 0027-8203.
Radková, L. Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?. Göttingen: Georg-August-Universität Göttingen. 2015.
Radková, L. a RAUSOVÁ, J. Mluva uživatelů a výrobců drog. Ostravská univerzita: Ostravská univerzita, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7464-707-9.
Radková, L. Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger). Universität Salzburg: Universität Salzburg, Fachbereich Slawistik. 2014.
Radková, L. Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech. In: junOST. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas. Zürich: Pano Verlag, 2014. s. 336-344. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas 21. ISBN 978-3-290-22029-7.
Radková, L. Lexikum drogově závislých. In: Lexikum drogově závislých. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
Radková, L. Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel. Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2013.
Radková, L. Jak se mluví za zdmi českých věznic. 1. vyd. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2012. 166 s. ISBN 978-80-7464-109-1.
Radková, L. K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí. Studia Slavica. 2012, roč. 16, s. 297-304. ISSN 1803-5663.
Radková, L. K současné mluvě odsouzených (základní teze disertační práce). In: Jazykovědné sdružení ČR, pobočka při Ostravské univerzitě. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Radková, L. Mluva odsouzených v kontextu české lexikografie. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 2012.
Radková, L. Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech. In: konference junOST. Basel: Universität Basel. 2012.
Radková, L. K současné mluvě odsouzených. 2011.
Bogoczová, I. a Radková, L. Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne. In: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. s. 137-147. ISBN 978-83-7395-447-2.
Radková, L. a Tomášek, M. II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury. 2010.
Radková, L. Ortografie a práce s autentickým jazykovým materiálem. In: II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2010.
Tomášek, M. a Radková, L. I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury. 2009.
Radková, L. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. In: Studia Slavica XIII. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2009. FF OU v Ostravě, 2009. s. 97-101. ISBN 978-80-7368-742-7.
Bogoczová, I. a Radková, L. Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže. Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 2008. Slezský ústav SZM v Opavě, 2008. s. 140-149. ISSN 0037-6833.
Bogoczová, I. a Radková, L. Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců. In: Eurolitteraria&Eurolingua. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 219-226. ISBN 978-80-7372-292-0.
Radková, L. K současné mluvě vězňů. In: Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008. PdF ZČU v Plzni: PdF ZČU v Plzni, 2008. PdF ZČU v Plzni, 2008. s. 55-58. ISBN 978-80-7043-764-3.
Radková, L. K využití autentického jazykového materiálu ve výuce českého jazyka. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 292-299. ISBN 978-80-244-1947-3.
Bogoczová, I. a Radková, L. Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR. In: Studia Slavica XII. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. s. 183-196. ISSN 1214-3111.
Radková, L. a Bogoczová, I. Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků. In: K diferenciaci jazykových prostředků.... FF OU v Ostravě: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-637-6.
Radková, L. a Bogoczová, I. Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků. In: K diferenciaci jazykových prostředků.... FF OU v Ostravě: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-637-6.
Radková, L. K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku. In: Studia Slavica XI. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 195-202. ISBN 978-80-7368-381-8.
Radková, L. Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku. In: Język, literatura i kultura Czech. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA, INSTYTUT NEOFILOLOGII, RACIBÓRZ. 2007.
Radková, L. Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku . In: Język, literatura i kultura Czech. s. v tisku-.
Radková, L. Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum). 2006.


AutorNázev práceTypRok
Polášková MichaelaKomunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2017 
Krmelínová MartinaSlovní zásoba žáků se specifickými poruchami učenídiplomová 2016 
Mirková DanielaLexikum užívané v současné kynologiidiplomová 2015 
Nováková LucieOrtografie v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2015 
Šindlářová VeronikaLexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2015 
Rausová JanaMluva drogově závislýchdiplomová 2014 
Hanzlíková VeronikaK současné myslivecké mluvěbakalářská 2017 
Janírková JanaLexikum užívané v lékařském prostředíbakalářská 2017 
Kaděrová LydieOrtografická úroveň webových stránek, tiskopisů a propagačních materiálů soukromých společnostíbakalářská 2017 
Schwanová AndreaLexikum příslušníků ozbrojených sil České republikybakalářská 2017 
Antončíková AnetaK současné mluvě policistůbakalářská 2015 
Koplová JaroslavaDodržování ortoepických pravidel v televizním sportovním zpravodajstvíbakalářská 2015 
Hanzlíková VeronikaK současné myslivecké mluvěbakalářská 2013 
Nováková LucieOrtografické znalosti školáků (teorie a praxe)bakalářská 2013 
Rausová JanaLexikum užívané v prostředí narkomanůbakalářská 2012 


Policejní mluva
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lexikum drogově závislých II
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lexikum drogově závislých
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub