FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.

Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
 
funkce:
koordinátor Erasmu, vědecký pracovník
 
obor činnosti:
správce knihovny KHI, české dějiny raného novověku
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra historie (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1979, 597 09 1979
 
e-mail:
paveltečkapumprzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 520, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

 • 2001–2009: FF MU v Brně – doktorské studium v oboru Historie – české dějiny (Ph.D.)
 • 1996–2001: FF MU v Brně – magisterské studium oborů Historie – Archivnictví (Mgr.)

Praxe

 • 2015 – dosud: Katedra historie FF OU – vědecký pracovník
 • 2012–2015: Historický ústav FF MU v Brně – odborný asistent
 • 2009 – dosud: výkonný redaktor Časopisu Matice moravské
 • 2005–2011: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura – výzkumný a vývojový pracovník, pracovník edičního centra

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Časopis Matice moravské (člen redakční rady)
 • Matice moravská (člen výboru)

Základní výzkumné zaměření

 • raně novověký vývoj farní organizace
 • hospodaření církevních institucí
 • sociální dějiny kléru v 16.–18. století

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt