FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
 
funkce:
vědecký pracovník
 
obor činnosti:
dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1975, 597 09 1975
 
e-mail:
dalibortečkajaniszavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 524, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:
https://ostrava.academia.edu/DaliborJaniš
 
publikační a umělecká činnost:

 
profesní životopis:

Vzdělání

 • 1996–2000: PrF MU v Brně – int. doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy (Ph.D.)
 • 1991–1996: PrF MU v Brně – magisterské studium oboru Právo (Mgr.)

Praxe

 • 2015–dosud: FF OU, KH – vědecký pracovník
 • 2012–2015: FPF SU, ÚHV – odborný asistent
 • 2000–2012: HÚ AV ČR, Brno – vědecký pracovník

Výzkumná a grantová činnost

Granty aktivní:

 • Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GA ČR, 15-01866S (člen řešitelského týmu)
 • Raně novověká moravská zemská zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední Evropě, GA ČR, P405/12/0639 (člen řešitelského týmu)

Granty neaktivní:

 • Zemské soudnictví, zeměpanské úřady a správní systém na Moravě vrcholného středověku, GA ČR, 404/03/P122 (řešitel)
 • Moravské zemské zřízení z roku 1545 – edice, GA AV ČR, KJB80153 (řešitel)
 • Moravský zemský sněm v 16. století (Edice sněmovních památek z let 1518–1570), GA ČR, 404/05/2082 (řešitel)
 • Vladislavské zemské zřízení a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619), GA ČR, 404/00/1721 (člen řešitelského týmu)
 • Vývoj české ústavnosti v letech 1627–1918, GA ČR, 407/03/0527 (člen řešitelského týmu)
 • Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit, ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3 (vědecko-pedagogický pracovník)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Časopis Východní Morava (tajemník redakce)
 • Matice moravská (člen)
 • Klub Augusta Sedláčka (člen)
 • International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (člen)

Základní výzkumné zaměření

 • dějiny středověku a raného novověku (13.–16. století) se zaměřením na právní dějiny
 • edice pramenů zemského práva
 • dějiny šlechty a šlechtických sídel
 • památková péče

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt