FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Mgr. Radek Čech, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 
funkce:
tajemník katedry
 
obor činnosti:
kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1862, 597 09 1862
 
e-mail:
radektečkacechzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
D 504, 5. NP, budova D (Reální 3, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:
www.cechradek.cz
 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2005PdF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.
1994 - 2001FF UP Olomouc - studium oboru historie (Mgr.)
1992 - 1998PdF UP Olomouc - studium oboru český jazyk a literatura – občanská výchova (Mgr.)
1988 - 1992Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Praxe

2005 - dosudKČJ FF OU, odborný asistent
2012 - 2013Katedra obecné lingvistiky FF UP Olomouc, odborný asistent
2000 - 2002Sedmikráska, základní škola o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm – učitel českého jazyka, historie a občanské výchovy

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - člen řešitelského týmu
  • EE2.3.20.0161 - Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie (2012-2015, MSM/EE) - člen řešitelského týmu
 • Granty neaktivní:
  • GP405/08/P157 - Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky) - řešitel

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • International Quantitative Linguistics Association
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • člen redakční rady Journal of Quantitative Linguistics

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR a Grantovou agenturu Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, EPL (Europhysics Letters), Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Studie z aplikované lingvistiky, Journal of Quantitative Linguistics, Naše řeč, Chinese Science Bulletin, International Journal of Speech Language and the Law

Univerzitní aktivity

2009 - 2012Akademický senát FF OU – člen

Základní výzkumné zaměření

 • kvantitativní lingvistika – textologie, syntax, komplexní sítě
 • obecná lingvistika – teoretické a metodologické aspekty lingvistiky

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt