FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

V tomto projektovém období došlo dle předem stanoveného harmonogramu k uspořádání posledních dvou přednášek zahraničního odborníka. Podařilo se zajistit pobyt Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina z Julius-Maximilians-Universität Würzburg v Německu, který již po několikáté zavítal do Ostravy a připravil si přednášku jednak pro veřejnost a studenty a jednak pro členy vědecko-výzkumného týmu. Jako první zazněla dne 31. března 2015 přednáška s názvem "Anfang diesen" oder "dieses Jahres"? Was sind und warum gibt es sprachliche Zweifelsfälle?, která byla pro velký zájem studentů přesunuta do větší místnosti a proběhla v přdnáškovém sále E204. Pan profesor si připravil odborný výklad k mezním jazykovým jevům v němčině, kdy některé jevy vyvolávají pochybnosti, nejasnosti a jejich vysvětlení nenabízejí ani oficiální gramatiky. Úvahy nad prezentovaným materiálem, který profesor Klein nasbíral, byly zajímavé nejen pro studenty, ale v některých obzvláště specifických případech i pro zkušené germanisty a rodilé mluvčí. Díky této velmi atraktivní formě prezentace se opět potvrdilo, jak je jazyk živoucím organismem, jak je jeho užívání mnohovrstevnaté a individuální a jak kodifikované gramatiky mnohdy zaostávají za moderním vývojem jazyka s jeho regionálními a sociálními odlišnostmi.

Druhá přednáška byla určena členům vědeckého týmu projektu a konala se 1. dubna 2015 a pod názvem Englisch statt Deutsch. Zur Konkurrenz von Wissenschaftssprachen im 20. Jahrhundert. Zde si pan profesor připravil analýzu vývoje odborného jazyka v průběhu dějin se zaměřením na vliv angličtiny a/nebo němčiny ve vybraných historických epochách. Bylo zajímavé sledovat, jak se v kontextu politického a ekonomického vývoje angličtina a němčina jako jazyky vědy a zprostředkování odborných poznatků měnily a jaké mnohdy banální faktory hrály zásadní vliv pro vzestup nebo ústup jednoho nebo druhého jazyka.

Prof. Klein věnoval svůj čas také individuálním konzultacích se členy vědeckého týmu a probral s nimi jejich vznikající publikační výstupy a konferenční příspěvky. Vyjádřil se také ke koncepci konferenčního sborníku a plánovaných monografií. Pan profesor Wolf Peter Klein je jako vedoucí Institutu pro německou filologii ve Würzburgu mezinárodně uznávaným odborníkem a my máme radost, že se nám ho podařilo získat pro další spolupráci.

Prezentace z obou přednášek jsou dostupné na centrálním úložišti projektových dat v systému moodle.

Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina (1/5)Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina (2/5)Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina (3/5)Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina (4/5)Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina (5/5)

Vlastník zprávy: Mgr. Milan Pišl, Ph.D. | Aktualizováno: 10. 07. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt