FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Činnost Centra výzkumu odborného jazyka již od začátku směřuje k podpoře mladých vědeckých pracovníků. Doktorandi katedry germanistiky se na konci listopadu sešli v rámci lingvistického kolokvia s odborníky z oblasti německé jazykovědy. Představili dílčí nebo již závěrečné výsledky svých bádání a využili možnost konzultací s profesorkou Lenkou Vaňkovou a profesorem Norbertem Richardem Wolfem. Jejich připomínky a návrhy představují cennou pomůcku při dalších výzkumech a publikaci získaných výsledků. Finální fázi svého výzkumu představila Mgr. Šárka Valová a vybrané úseky své disertační práce prezentovala Mgr. Alžběta Sedláková. Obě doktorandky obstály v následné diskuzi a odnesly si mnoho nových podmětů nejen k metodické stránce svých prací, ale i k formálním a stylistickým úpravám.

Přes svůj seriózní program jsou doktorská kolokvia přátelským setkáním kolegů germanistů, která se nesou sice v pracovní, ale také ve velmi přátelské atmosféře. Další doktorské kolokvium se bude konat v lednu roku 2013.

Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ (1/3)Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ (2/3)Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ (3/3)

Vlastník zprávy: Mgr. Milan Pišl, Ph.D. | Aktualizováno: 04. 01. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt