Studijní zaměření oddělení aplikované slavistiky

Oddělení aplikované slavistiky zajišťuje:
a/ lektorskou výuku jednotlivých slovanských jazyků v rámci studijního programu
b/ konzultace pro otázky slavistické jazykové komparace.

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016