Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Studium pro seniory – Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku – Proměny a výzvy současné společnosti
Současná společnost bývá líčena jako dynamická, nepřehledná a „tekutá“. Současně o ní mnozí prohlašují, že představuje společnost, ve které se jejím obyvatelům žije tak dobře jako nikdy v historii. Jaká je tedy současná společnost? Představuje spíše hrozbu, či naději? Nebo v sobě spojuje oba prvky a jejím určujícím znakem je ambivalentnost? A není taková vlastně každá společnost? Plánovaný cyklus přednášek si klade za cíl pohlédnout na nejdůležitější proměny a výzvy současné společnosti očima sociologie. V úvodním bloku vás seznámíme se sociologii jako takovou: prostřednictvím schopnosti „sociologické imaginace“, nejdůležitějších kapitol její historie i jejích nejvyužívanějších výzkumných metod. Sociologie bude představena jako vědecká disciplína, která usiluje o porozumění člověku v rámci sociálního a kulturního prostředí, do něhož se rodí a v němž spolu s druhými žije. V následujícím bloku se pozornost zaměří na nejvýznamnější sociální kontexty, do kterých je jedinec zasazen – rodina, (sub)kultura, komunita, generace, náboženství. Třetí blok se soustředí na sféru práce, ekonomického života a vzdělávání a na klíčové proměny, kterými tyto oblasti v současnosti procházejí. V posledním bloku dostane prostor sféra politiky a veřejného života s důrazem na otázky kvality života, životního prostředí a roli pokročilých informačních technologií.