Workshop Týmová spolupráce / práce ve virtuálním týmu

logolink

Workshop je zaměřen na téma virtuálních týmu a jejich vedení (řízení). S rozvojem informačních technologií a globálních korporací ani nezbývá, než tyto technologie využívat. Nicméně je nutné zamyslet se nad tím, jaká specifika v sobě vedení virtuálních týmů obsahují, jaké kompetence musí leader takovýchto virtuálních týmů mít a také, jaké nástroje by měl při své práci využívat.

Jedná se o podpůrnou vzdělávací aktivitu pro projekt „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“. V rámci tohoto projektu bude realizováno několik workshopů, které povedou k realizaci vzdělávacích modulů a přispějí tak ke zvýšení pracovních kompetencí potencionálních zaměstnanců z řad absolventů VŠ. Workshop bude realizován pod vedením OU všemi partnery.

Cílová skupina účastníků:

Akademičtí pracovníci, doktorandi, zaměstnavatelé.

Cíl workshopu:

Cílem workshopu je představit dosavadní poznatky týkající se leadershipu virtuálních týmů a postihnout specifika této formy řízení. Sestavit a efektivně vést virtuální tým je pro teamleadera daleko větší zátěží, než vést tým tradiční, a právě proto je nutné se zabývat leadershipem těchto týmů.


Virtuální týmy (prezentace) soubor pdf 1,06 MB


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 06. 2022