Workshop Projektová výuka a projektové řízení

logolink

Prostředí: TEAMS
Rozsah: 3 hodiny
Termín: 13. dubna 2022 od 10:30 – 13:30
Povinná registrace k události

Workshop je zaměřen na sdílení podstaty a principů projektového řízení a na vysvětlení vhodných postupů a metodik projektové výuky. Účastníci budou seznámení s postupem přípravy a realizace projektové výuky v rámci školní praxe a s jejím přesahem do firemní kultury. Součástí workshopu je prezentace konkrétních příkladů využití projektové výuky. Účastníci budou mít možnost sdílet příklady dobré praxe uplatňované nejen na vysokých školách, ale právě při řízení a rozvoji zaměstnanců u zaměstnavatelů.

Jedná se o podpůrnou vzdělávací aktivitu pro projekt „Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole“. V rámci tohoto projektu bude realizováno několik workshopů, které povedou k realizaci vzdělávacích modulů a přispějí tak ke zvýšení pracovních kompetencí potencionálních zaměstnanců z řad absolventů VŠ. Workshop bude realizován pod vedením OU všemi partnery.

Cílová skupina účastníků:

Akademičtí pracovníci, doktorandi, zaměstnavatelé.

Cíl workshopu:

Cílem workshopu je seznámení se s možnostmi propojení projektové výuky a projektového řízení. Účastníci dále získají možnost osobního rozvoje a možnost přípravy pro zapojení se do realizace modulů.

Podklady pro účastníky:


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 05. 2022