Smrt – věčná společnice lidstva

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra sociologie zve na cyklus přednášek o proměnách vnímání smrti

Smrt je pro současného člověka něco děsivého, vzdáleného a obávaného, zvláště v době, kdy je opěvováno mládí a krása. Ne vždy a všude tak tomu bylo.

Čím je vlastně smrt pro dnešní společnost se pokusíme přiblížit ve čtyřech přednáškách, na smrt nahlédneme z pohledu různých oborů.

Smrt byla jinak vnímána v minulosti, jinak v Evropě, v Asii či Africe. Smrt a umírání je v moderní době odsunuta na okraj, stává se z ní tabu. Pro naše předky, stejně tak jako pro lidi z cizích kultur, byla však dalším přechodem z mnoha, který byl zařazen do smysluplného celku kulturních a náboženských významů. I v dnešní společnosti se ale vztah k smrti mění. Současný člověk nachází nové způsoby, jak se s ní vyrovnávat, mění se rituál pohřbívání, zacházení s umírajícími i její prezentace a zastoupení v umění.

Vždy od 10.50 v místnosti E108 (budova E).

21. 3.Adam Gajdoš (FSS MUNI)Pohřby bez obřadu
11. 4.Monika Brenišínová (FF UK)Smrt z antropologického hlediska, pojetí smrti u původních mexických kultur
17. 4.Monika Brenišínová (FF UK)Smrt a její reprezentace ve středověkém výrvarném umění
25. 4.Ludmila Wladyniak (FSV UK)Vizualizace smrti v současné kultuře


Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2018