Modul HR-personální konzultant znovu otevřen

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Co modul obsahuje a jak probíhá?

Modul probíhá ve dvou semestrech a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace), Praxe HR (v rozsahu 100 běžných hodin u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji) a závěrečné prezentace v podmínkách simulujících výběrový pohovor na pracovní pozici či podnikatelský záměr.

Výuka informačně-praktických předmětů je plánována po dobu letního semestru (2017/2018) a zimního semestru (2018/2019). V letním semestru vždy na páteční dopoledne v blocích o 5 vyučovacích hodinách (8:20 – 12:25).

Výuka bude probíhat v prostorách FF OU. Vybrané bloky se budou konat přímo u zaměstnavatelů. Praxe bude realizována individuálně od poloviny letního a v průběhu zimního semestru na základě výběru zaměstnavatelů. Studentské prezentace se uskuteční před komisí složenou z pedagogů OU a personalistů a HR specialistů firem působících nejen v Moravskoslezském kraji.

Po ukončení všech součástí modulu získá úspěšný absolvent profesně rozšiřující osvědčení „HR – personální konzultant“.

Za absolvování jednotlivých předmětů (pozn. jsou vedeny jako výběrové) získává student standardní kreditní ohodnocení. Absolvované disciplíny se stanou také součástí přehledu o splněných předmětech v dodatku k diplomu/Diploma Supplement.Jak se mohu na modul přihlásit?

  1. Přihlášku do modulu můžete podat Vám již známou cestou prostřednictvím e-přihlášky ke studiu v termínu od 20. prosince 2017 do 4. února 2018! Počet míst v modulu je omezen!

Po přihlášení vyberte z nabídky Fakulta: „FFI – Filozofická fakulta“ obor s názvem „HR – personální konzultant“.

  1. Po podání přihlášky se zamyslete a pokuste se stručně a osobitě odpovědět na následující dvě otázky a přiložte své aktuální CV. Své odpovědi pošlete z oficiálních studentských mailů na e-mailovou adresu v termínu od 20. prosince 2017 do 4. února 2018.

    Co vím o oblasti HR (Human Resources), příp. jaké s ní mám zkušenosti?
    Jaká očekávání mám od modulu HR-personální konzultant?

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2018