Studentská vědecká konference katedry sociologie

Katedra sociologie v tomto roce uspořádala v pořadí již druhou studentskou vědeckou konferenci. Tak jako i v minulém roce byly místem konference netradiční prostory Staré Arény na Masarykově náměstí.

Konference se zúčastnilo čtrnáct studentů, včetně pěti zahraničních studentek ze Slovenska z FF UKF Nitra (Filozofická fakulta Univerzity Konstantina filozofa) z katedry sociologie.

První místo získala Bc. Lenka Daňová s tématem „Strategické plánování fundraisingu v Centru pro rodinu a sociální péči“. Na druhém místě se umístila Nikola Kramárová s tématem „Kde končí lobbing a začíná korupce?“. Třetí místo bylo uděleno Radce Řezníčkové s názvem práce „Terorismus a média“. Porota také vyhodnotila nejlepší vystoupení v rámci zahraničních studentek, které získala Mária Caňová s tématem „Pracovná mobilita na Slovensku – porovnanie v čase“. Tato studentka získala také i cenu publika.

SVK KSE 2014


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022