Výměnné programy Erasmus+ a CEEPUS

Studenti oboru Latinský jazyk a kultura mají možnost v rámci programu Erasmus+ vycestovat např. na Freie Universität v Berlíně, Uniwersytet Jagielloński v Krakově, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košicích nebo Trnavskou univerzitu v Trnavě. Podrobnější informace k erasmovským pobytům podává .

» více informací


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020