OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra latinského jazyka a kultury > Vyjeď s námi do zahraničí > Výměnné programy Erasmus+ a CEEPUS

Výměnné programy Erasmus+ a CEEPUS

Studenti oboru Latinský jazyk a kultura mají možnost v rámci programu Erasmus+ vycestovat např. na Freie Universität v Berlíně, Uniwersytet Jagielloński v Krakově, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košicích nebo Trnavskou univerzitu v Trnavě. Podrobnější informace k erasmovským pobytům podává .

» více informací

facebook
social hub