Invitantur scholares...

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Invitantur scholares srdečně zveme všechny studenty latinského jazyka na českých a slovenských univerzitách k účasti na studentské vědecké konferenci Invitantur scholares, pořádané Katedrou latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V roce 2023 se konference uskuteční 19. dubna.

Cílem setkání je, aby se studenti latinské filologie seznámili se svými kolegy z jiných univerzit, aby v přátelském prostředí získali nové zkušenosti s prezentací problematiky, jíž se zabývají při přípravě bakalářských a magisterských prací, a aby načerpali podněty pro další odbornou činnost.

Téma svého vystoupení spolu s krátkým abstraktem zasílejte do 5. dubna 2023 na adresu . Maximální délka příspěvku je 20 minut.

Cestovné si účastníci hradí sami, konferenční poplatek se nevybírá. Studentům, kteří by z vážných důvodů nemohli vystoupit prezenčně, bude umožněno přednést příspěvek on-line formou.

Těšíme se na Vás!

Za tým pořadatelů
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
KLA FF OU


Program
10.15–10.30
Prezence účastníků, příprava techniky
10.30
Zahájení (Anna Pumprová)
 
1. sekce
Chair: Jiří Šubrt
10.35–10.55
Obhajoba básníka Archia aneb o důležitosti literatury
Martin Berger (FF OU, Ostrava)
11.05–11.25
Jak si Plinius Mladší představoval spravedlivou válku v díle Panégyrikos?
Jan Brebera (FF UK, Praha)
11.35–11.55
Cesta řeckých bájí k českému dětskému čtenáři XXI. století
Adéla Beinhauerová (FF OU, Ostrava)
12.05–12.20
Coffee break
 
2. sekce
Chair: Jan Slíva
12.20–12.40
Quae obscura sunt, breviter aperteque dilucidet: Exegeze knihy Jonáš v komentáři Jeronýma Stridonského
Jakub Tichý (FF OU, Ostrava)
12.50–13.10
Martin z Bragy – autor originálneho diela či stredoveký plagiátor?
Dagmar Kušnírová (FF UPJŠ, Košice)
13.20–13.40
Košíček pro Radegundu
Natálie Herciková (FF OU, Ostrava)
13.50–14.10
Coffee break
 
3. sekce
Chair: Richard Psík
14.10–14.30
Mytický bazilišek a jeho popis v antické a středověké literatuře
Martina Glumbíková (FF OU, Ostrava)
14.40–15.00
Otloh od sv. Jimrama a Lucanus
Jana Marková (FF OU, Ostrava)
15.10–15.30
Mariánská úcta ve sbírce zázraků opata Jana III. z Lokte
Marie Soukupová (FF OU, Ostrava)
15.40
Zakončení (Anna Pumprová)


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 04. 2023