Invitantur scholares...

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Invitantur scholares srdečně zveme všechny studenty latinského jazyka na českých a slovenských univerzitách k účasti na studentské vědecké konferenci Invitantur scholares, pořádané Katedrou latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V roce 2023 se konference uskuteční 19. dubna.

Cílem setkání je, aby se studenti latinské filologie seznámili se svými kolegy z jiných univerzit, aby v přátelském prostředí získali nové zkušenosti s prezentací problematiky, jíž se zabývají při přípravě bakalářských a magisterských prací, a aby načerpali podněty pro další odbornou činnost.

Téma svého vystoupení spolu s krátkým abstraktem zasílejte do 5. dubna 2023 na adresu . Maximální délka příspěvku je 20 minut.

Cestovné si účastníci hradí sami, konferenční poplatek se nevybírá. Studentům, kteří by z vážných důvodů nemohli vystoupit prezenčně, bude umožněno přednést příspěvek on-line formou.

Těšíme se na Vás!

Za tým pořadatelů
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
KLA FF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2023