Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Lenka Nováková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lenka Nováková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:raně novověké dějiny, regionální dějiny
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Hospodářský a sociální vývoj od poloviny 19. století do současnosti
Lenka Nováková
Rok: 2020, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Hospodářský a sociální vývoj od poloviny 19. století do současnosti
Lenka Nováková
Rok: 2020, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

K otázce přechodného ubytování židovských uprchlíků v obci Ostravice v letech 1938-1939
Lenka Nováková
Rok: 2020, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Rok: 2020, Veduta
kapitola v odborné knize

Příběh historické budovy Muzea Těšínska.
Lenka Nováková, Zbyšek Ondřeka, Ilona Pavelková
Rok: 2020, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Svibice
Lenka Nováková
Rok: 2020, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Svibice
Lenka Nováková
Rok: 2020, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Tesař, Petr (ed.): Vůkol Slezska.
Lenka Nováková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radim Jež, Radek Lipovski, David Pindur, Nela KOTÁSKOVÁ, Martin Krůl, Lenka Nováková, Karolína Ondřeková, Ilona Pavelková, Petr Popelka, Kateřina Stenchlá ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vzpomínka na Karla Budina.
Lenka Nováková
Rok: 2020, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Bei diesem amt viele unerträgliche verantwortungen zugemutet werden". Příspěvek k byrokratizaci v poddanských městech na hukvaldském panství
Lenka Nováková
Rok: 2019, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

K otázce přechodného ubytování židovských uprchlíků v místeckém okrese v letech 1938-1939
Lenka Nováková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Rok: 2019, Bohemiae Occidentalis historica
článek v odborném periodiku

Památník bojů o Těšínsko v Orlové.
Lenka Nováková
Rok: 2019, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Pindur, David: Domus orationis: Farní chrám sv. Jana a Pavla v Místku v proměnách staletí.
Lenka Nováková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství
Lenka Nováková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reformy Marie Terezie a města hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Rok: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Slepička, Martin: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919
Lenka Nováková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Spor o Těšínsko ve sbírkách Muzea Těšínska
Lenka Nováková, Martin Krůl
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toulky údolím Olše
Lenka Nováková, Martina Uhlářová
Rok: 2019, Muzeum Těšínska
odborná kniha

Žena v roli živitelky. Hospodaření žen v 18. století na příkladu hukvaldského panství
Lenka Nováková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Haničák, Ondřej - Kolář, Ondřej (edd.): 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace na Slezsku. Opava: Matice slezská - Slezské zemské muzeum 2017, 163 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2, s. 158-160
Lenka Nováková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knihy v měšťanských domácnostech na moravskoslezském pomezí na počátku 19. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae, Historia litterarum
článek v odborném periodiku

Lokální kaplanství na Moravě od josefinismu do první poloviny 19. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Marin Slepička a kol.: Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová 2017, 527 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2., s. 160-162.
Lenka Nováková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698.
Lenka Nováková
Rok: 2018, Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku
kapitola v odborné knize

Uprchlíci v Ostravici v letech 1938-1939.
Lenka Nováková
Rok: 2018, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Žena v roli živitelky
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub