Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky

Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počitani na abaku Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky. Překlad Marek Otisk a Richard Psík, komentář Marek Otisk.
Ostrava – Praha: Vivarium FF OU – Scriptorium 2019. Interpretationes sv. A/5. 272 s.
ISBN 978-80-7599-120-1, 978-80-88013-90-7.

Anselm z Canterbury (1033–1109) je jednou z nejvýraznějších osobností intelektuálního světa konce 11. století, za což si vysloužil vznosné označení Otec scholastiky. V této publikaci vychází vůbec poprvé český překlad jeho dialogu De grammatico, který on sám označil za úvod do dialektiky. Edici předchází rozsáhlejší úvodní studie, v níž je stručně představen autor spisu i přeložené dílo, přičemž podrobněji jsou probrána vybraná témata, jimž Anselm ve svém nedlouhém díle věnoval pozornost.

Obsah soubor pdf 0,08 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2021